İran’da Yedi Tepe işçileri sendikasızlaştırmaya karşı iki aydır direniyor

İran Yedi Tepe işçilerininin hak alma mücadelesi iki ayını geride bıraktı. İşçiler özel sektörün geri çekilmesi, işten atılan işçilerin geri alınması, işçi örgütlenmesine gölge düşüren emniyet baskısının durdurulması, öncü işçilerin tutukluluklarının ve hapis cezalarının kaldırılması, işçilerin gecikmiş ücret ve diğer haklarının verilmesi ve üretim sürecinin işçi denetimi altında olması talepleri ile direniyor

İran’da Yedi Tepe işçileri sendikasızlaştırmaya karşı iki aydır direniyor

İran Yedi Tepe işçilerininin hak alma mücadelesi iki ayını geride bıraktı. İşçiler özel sektörün geri çekilmesi, işten atılan işçilerin geri alınması, işçi örgütlenmesine gölge düşüren emniyet baskısının durdurulması, öncü işçilerin tutukluluklarının ve hapis cezalarının kaldırılması, işçilerin gecikmiş ücret ve diğer haklarının verilmesi ve üretim sürecinin işçi denetimi altında olması talepleri ile direniyor.

Yıllardır İran’da  sendikal örgütlenme çalışması yürüten Yedi Tepe Sendikası bu süreçte yasadışı ilan edildi, temsilcileri tutuklandı.

Haft Tappeh Sendikası ile dayanışma içinde bulunduklarını ifade eden DİSK İletişim, Haberleşme, Posta ve Çağrı Merkezi İşçileri Sendikası (İletişim-İş) yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İran devleti ve onun adalet ve emniyet sistemleri, işçilerin yanındaymış gibi duran iki yüzlü şiarlarının aksine bir kez daha sermaye sahiplerinin yanında ve işçilerin karşısında olduğunu ispatlamaktadır. Uygulanan bu neoliberal politikaya muhalefetin ve basının ilgisizliği de eklenince işçi ve emekçi arkadaşlarımızın sesi boğulmaya çalışılmaktadır. İki aya yakın direnen işçi arkadaşlarımızın taleplerini görmezden gelen medya bu talepleri görmeyen yada ender haberlerde ise karalayıcı ve halka yanlış bilgiler vermektedir. Rejimin ve  sağcı muhalefetinin özelleştirmeler konusundaki Dünya Bankası ve IMF ile örtüşen politikları aynıdır hepsi işçi ve emekçi düşmanı, sermayeyi koruyan politikalardır. Yedi Tepe işçilerinin talepleri  asla ana akım medya tarafından yayınlanmıyor ve işçi sınıfının mücadeleleri rejim yıkıcılığı olarak görülüyor. Hak arama mücadelesi dünyanın her yerinde kutsaldır ve meşrudur.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur