“İmkânsız sermaye – 21. Yüzyılda Kapitalizm, Sosyalizm ve Toplum” ikinci baskısını yaptı

Alp Altınörs'ün Yordam Yayınlarından çıkan "İmkânsız sermaye - 21. Yüzyılda Kapitalizm, Sosyalizm ve Toplum" kitabı ikinci baskısını yaptı

“İmkânsız sermaye – 21. Yüzyılda Kapitalizm, Sosyalizm ve Toplum” ikinci baskısını yaptı

Alp Altınörs’ün Yordam Yayınları‘ndan çıkan “İmkânsız sermaye – 21. Yüzyılda Kapitalizm, Sosyalizm ve Toplum” kitabı ikinci baskısını yaptı.

Kaybedilmiş devrimlerden eleştiri ve özeleştiri yerine yeni düşünsel dogmalar çıkaranların “tarihin sonu”, “sosyalizmin imkânsızlığı” gibi savlarına karşı kaleme alınmış bir çalışma İmkânsız Sermaye.

Sermaye düzeninin krizini sadece “Dünya Pazarı” ekseninden değil, İstanbul’un “Salı Pazarı”ndan da görüp değerlendiren bizden bir çalışma.

“Kapitalizmin tükenişi ve iflasının, bizzat kapitalistlerce bu denli yüksek sesle itiraf edildiği başka bir dönem yaşanmamasına rağmen, kapitalizmi aşan yeni bir toplum tahayyülünün bu denli kısır ve cılız olması”nın üzerine üzerine giden bir çalışma.

Alp Altınörs, altı yıllık emeğin ürünü olan bu çalışmasında, kapitalizmin varoluşsal krizini aydınlatmaya, sosyalizm alternatifinin çerçevesini güncel gelişmelerle belirginleştirmeye odaklanıyor.

Kitabın ilk kısmında kapitalizmin varoluşsal (organik) bunalımın�� ele alan Altınörs, ikinci kısımda kapitalizmle bağdaşmayan robot teknolojisinin toplumsal mülkiyet (sosyalizm) altında oynayabileceği role dikkat çekiyor. Üçüncü kısım, büyük durgunluk öncesi dönemde sol düşüncede belli bir yer edinen “komünalizm” akımıyla bir tartışmadan oluşuyor ve Venezuela ile Chávez’e kadar uzanıyor. Dördüncü ve son kısım ise 1990’lardan günümüze sıcaklığını koruyan bir tartışma başlığını, “sınıfı, kimliği ve özneyi” ele alıyor, ezilenler, yoksullar, dışlananlar gibi kategorilere yöneliyor.

Yazar, ikinci basıma yaptığı özel bir ek ile, bu dönemde gerçekleşen koronavirüs (COVID-19) pandemisinin kapitalizmin bunalımıyla bağlarını ortaya koyuyor ve salgın hastalıkların politik ekonomisini ele alıyor.

Geçmişi ve bugünü sorgulayanlar, yarını ve hep yeniyi arayanlar için…  

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur