TRT’nin Arı ve Orkut stüdyolarını yıkacak plan değişikliğinin yürütmesi durduruldu

Ankara kent belleğinin önemli mekanlarından TRT’nin Arı ve Orkut stüdyolarının yıkım tehdidiyle karşı karşıya kalmasına yol açan imar planı değişikliğinin yürütmesi durduruldu

TRT’nin Arı ve Orkut stüdyolarını yıkacak plan değişikliğinin yürütmesi durduruldu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Ankara’nın doğal ve kültürel varlıklarını savunma mücadelelerinden bir daha kazanımla sonuçlandı.

Başkentin kültür varlıkları arasında olan TRT’nin Arı ve Orkut stüdyolarının yıkım tehdidi ile karşı karşıya kalmasına yol açan 2018 tarihli plan değişikliğinin yürütmesi durduruldu.

Ankara 17. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporunda yer alan bölgede bir ticaret alanı ihtiyacı olmaması ve değişikliğin ihtiyaç dışı yapılması gerekçelerini referans alarak plan değişikliğinin kamu yararına uymadığını belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Arı Stüdyoları’nın sinema, tiyatro, düğün salonu ve pastanesi ile bir dönemin sosyal ve kültürel buluşma alanı olduğunu, yerleşkenin TRT tarafından Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kiralandıktan sonra da özgün mimarisinin korunduğunu ve tiyatro bölümünün Orkut Stüdyoları’na dönüştürüldüğünü söyleyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Yapı grubu kent için bellek değeri taşımaktadır. Korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için büyük mücadele verdiğimiz alanlar Cumhuriyet Ankara’sının tanıklarıdır” dedi.

Sendika.Org/ Ankara

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur