Nakliyat-İş 400 işçinin çalıştığı Eskişehir Sarp Havacılık ile TİS imzaladı

Nakliyat-İş 400 işçinin çalıştığı Eskişehir Sarp Havacılık ile TİS imzaladı. TİS'i duyuran Nakliyat-İş'in açıklamasında "Birinci yıl aylık artış ortalama yüzde 19 olmuş, sosyal yardımlarla birlikte genel ücret artış oranı yüzde 23’ü bulmuştur" ifadeleri yer aldı

Nakliyat-İş 400 işçinin çalıştığı Eskişehir Sarp Havacılık ile TİS imzaladı

DİSK/Nakliyat-İş 400 işçinin çalıştığı Eskişehir Sarp Havacılık ile 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Nakliyat-İş sürecin başında TİS için anket çalışması yaptıklarını ve üye işçilerin onayı ile TİS teklifi hazırladıklarını belirtti. Daha sonra işveren vekilleri ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ve arabulucuya gidildiğini ifade etti.

Nakliyat-İş’ten yapılan açıklamada sürecin devamı şu şekilde ifade edildi:

Arabulucu aşamasında da anlaşma sağlanamaması üzerine sendikamız yasa gereği 1 Mayıs 2020 de greve çıkma kararı almıştı. AKP hükümetinin üç işçi konfederasyonunun talebi üzerine sendikal üyelik dışında tüm sendikal faaliyetleri 3 ay askıya alması sonucu sendikamız işyerinde greve çıkamamıştır. Ancak işverenin talebi üzerine görüşmeler tekrar başlamış ve işçilerin oy birliği  ile alınan karar doğrultusunda anlaşma sağlanmıştır.

01.01.2020-31.12.2021 arası iki yıllık olarak imzalanana sözleşmede şu maddeler mevcut:

  • Ücret zamları vasıflı, vasıfsız ücret gruplarına birinci yıl için ortalama olarak %23 oranında olmuştur. İkinci yıl ise üye işçilerin ücretlerine TÜİK tarafından açıklanan (01.01.2020-31.12.2020) geçmiş yıl TÜFE enflasyon oranına +1,5 puan eklenerek bulunan oran üzerinde zam yapılacak.
  • İkramiyelerde de artış sağlandı. Yeni işe girenler ve 4 yıllık çalışma sürelerini tamamlayan üyelere 57 günlük,5 yıl ve üzeri çalışma süresi olanlara ise 67 günlük ücretleri tutarında ikramiye verilecektir. İkinci yıl ise dört yıla kadar çalışması olanlar 63 günlük, beş yıl ve üzeri çalışanların ki ise 75 günlük ücretleri tutarında ikramiye alacaklarıdır.
  • Fazla çalışma ücreti ise her fazla mesai saatinin ücreti %70 zamlı ödenecektir.
  • Dini bayramlar ve ulusal bayramlarda çalışanlara ücretleri %100, hafta tatilinde çalışanlara ise ücretleri %85 zamlı ödenecektir. Ramazan ve kurban bayramlarında üyelere her bir bayram için 450,00 TL bayram yardımı yapılacaktır.
  • Yıllık ücretli izinlerdeise iş kanununda belirlenen süreleri artırılmıştır. Ayrıca izin yardımı olarak 450,00 TL üyelere ödenecektir. Bu oran ikinci yıl TÜİK tarafından açıklanan geçmiş yılın TÜFE oranında artırılacaktır.
  • Eğitim yardımlarında da artış sağlandı. Üyelerin anasınıfına devam eden her bir çocuğu için 400 TL, İlköğretime devam eden her bir çocuğu için 550 TL, Liseye devam eden her bir çocuğu için 650 TL, yükseköğrenime devam eden her bir çocuğu için 750,00 TL eğitim yardımı yapılacaktır.
  • Doğum yardımı ve evlenme yardımlarında da artışlar sağlandı. Doğum ve evlenmelerde işveren tarafından 450,00 TL tutarında yardım yapılacaktır.Ölüm yardımı da 450,00 TL olarak belirlenmiştir.
  • Yakacak yardımı olarak her yıl Ekim ayında 450,00 TL işveren tarafından üyelere verilecektir.
  • Dönem toplu sözleşme de ilk defa yer alacak olan Kıdem zammı, yılbaşı ödeneği ve anasınıfı yardımı gibi maddeler eklenmiştir.
  • Sosyal yardımlardaki artış oranı ortalama yüzde 50 oranında olmuştur. Sosyal yardımlardaki ikinci yıl zam oranı ücret zam oranları gibi olacaktır.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur