“Kahverengi gömlekliler”in yetkileri genişletildi: Silah kullanma, gösteri ve yürüyüşleri engelleme…

Bekçilere geniş yetkiler tanıyan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak, makul bir gerekçeyle “durdurma” yetkisini kullanacak, gösteri ve yürüyüşlerin önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar “önleyici tedbirler” alabilecek

“Kahverengi gömlekliler”in yetkileri genişletildi: Silah kullanma, gösteri ve yürüyüşleri engelleme…

Saray-AKP iktidarının, genel kolluk kuvvetlerine “yardımcı olmak üzere” çarşı ve mahalle bekçilerine silah kullanma dahil geniş yetkiler veren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenleniyor. Genel kolluk kuvvetlerine “yardımcı olmak üzere”, emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek.

Bekçilere “zor ve silah kullanma” dahil geniş yetkiler veren kanunla getirilen bazı yeni düzenlemeler şöyle:

 • Görev saatleri içinde ve görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.
 • Bekçiler, güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde, belirtilen çalışma süresi ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.
 • Güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hallerine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.
 • Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri alacak.
 • Uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.
 • Makul bir gerekçeyle “durdurma” yetkisini kullanacak, kimlik veya diğer belgeleri isteyebilecek.
 • Bekçiler, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik el ile dıştan kontrol dahil gerekli tedbirleri alabilecek. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemeyecek.
 • Bekçiler, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.
 • Bekçiler, yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma muhtaç olanlara yardım edecek, yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.
 • Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri, Jandarma Hizmetleri Sınıfı’na dahil edilecek.
 • Bekçilerin emeklilik yaş haddi 60 olacak.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur