DİSK Enerji-Sen, İBB iştiraklerinde çoğunluğu sağladı, yönetimi masaya çağırıyor

DİSK’e bağlı Elektrik, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı enerji işkolundaki işyerlerinde (İSKİ ve İGDAŞ) uzun süredir devam eden ve pandemi sürecinde de hız kazanan örgütlenme çalışmasında önemli bir başarı sergileyerek çoğunluğu elde etti. Enerji işçilerinin, DİSK Enerji-Sen’de örgütlenirken öne çıkan talebi eşit ve insani koşullarda çalışma. DİSK Enerji-Sen yöneticileri, Anayasanın 90. maddesindeki yasal hakları uyarınca işvereni masaya çağırıyor

DİSK Enerji-Sen, İBB’ye bağlı enerji işkolundaki işyerlerinde (İSKİ ve İGDAŞ) uzun süredir devam eden ve koronavirüs pandemisi sürecinde de hız kazanan örgütlenme çalışmasında önemli bir başarı sergileyerek çoğunluğu elde etti.

Yüzde 1’lik işkolu barajını geçme ve bakanlıktan toplu iş sözleşmesi için yetki yazısı alma iddiasıyla çalıştıklarını belirten DİSK Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, “Konfederasyonumuza bağlı bir sendikamızın hiç beklemediğimiz darbesiyle karşı karşıya kaldık. Biz burada Türk-İş’in bir sendikasıyla karşı karşıya geldik, oradan yüzlerce üye yaptık. Ama konfederasyonumuzun bir tane sendikasını ne yazık ki aşamadık. Bunun hesabını da birlikte soracağız. Bunu kimse unutmasın” dedi.

“90. madde üzerinden toplu iş sözleşmesi hayal değil”

Amacımız yüzde 1’lik işkolu barajını geçmekti. Geçemiyorsak da 90. madde üzerinden toplu iş sözleşmesi yaparız dedik. Her yaptığımız toplantıda bunu söyledik” diyen Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

90. madde üzerinden toplu iş sözleşmesi hayal değildir. Türkiye’de yüzlerce örneği vardır. Bunu birlikte hayata geçirebiliriz. 1 Temmuz’da İBB heyetine, İSPER’e, bakanlığa dilekçelerimizi ileteceğiz ve buralardan bize cevap gelmesini bekleyeceğiz.

Anayasanın 90. maddesinin son fıkrası uyarınca “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır”.

İBB’ye bağlı enerji işkolundaki işyerlerinde çoğunluğu elde eden DİSK Enerji-Sen, yüzde 1’lik işkolu barajı sınırlamasına bakılmaksızın işçilerin sendikal örgütlenmesinin tanınmasını ve yönetimin kendileriyle masaya oturmasını talep ediyor.

İlgili haberler:

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur