Christian Fuchs: Kapitalizm var oldukça iletişim ve enformasyon çalışmalarında Marx’a huzur yok! – Diyar Saraçoğlu

Marx, toplumun sorunları için teknolojiyi suçlamaz, ancak teknolojinin ve toplumun karmaşık şekillerde nasıl etkileşime girdiğini gösterir. Ve kapitalist ilişkilere gömülmüş herhangi bir modern teknolojideki potansiyelleri ve riskleri aynı anda görür