Toplumsal cinsiyet, ırk ve iktidar: Yeni bir YZ araştırma gündemi çerçevesi – AI Now Enstitüsü

Yapay Zeka sistemleri yaşamlarımızı, iktidara ve kaynaklara erişimimizi biçimlendirmede büyüyen bir rol oynuyor. Bu sistemlerin nasıl oluşturulduğu ve toplumun farklı bireyleri tarafından nasıl deneyimlendiğine ilişkin daha net bir görüş kazanmamız oldukça önemli. Teknoloji işçileri arasında yetki suiistimali ve eşitsizliğe karşı eyleme geçme yönünde büyüyen bir hareket var