Soma’da 8 yıl cezaya çarptırıldı, Muğla Milas’taki iş cinayetine “bilirkişi” yapıldı

Soma'da yaşanan madenci katliamının ardından yapılan yargılamada 8 yıl 4 ay cezaya çarptırılan mühendis Fuat Ünal Aydın’ın da arasında bulunduğu 7 kişi yine Muğla'da yaşanan bir başka iş cinayeti davasına bilirkişi olarak atandı. İTÜ Rektörlüğü mahkemenin bilirkişi talebini “bilirkişilik yapacak bölümümüzde öğretim üyesi bulunmamaktadır” diyerek geri çevirdi. Bu atamaya itiraz eden dava avukatları verdiği dilekçede, İTÜ Rektörlüğü hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirip akademik yeterliliğe sahip yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasını talep etti

Soma’da 8 yıl cezaya çarptırıldı, Muğla Milas’taki iş cinayetine “bilirkişi” yapıldı

301 madencinin katledildiği Soma’nın 6. yıldönümü anılırken Muğla’nın Milas ilçesinde üç işçinin öldüğü iş cinayetinin davasında bir hukuksuzluk yaşandı. Alican Uludağ’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre mahkeme heyeti İstanbul teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) bilirkişi istedi. İTÜ ise talebe cevap olarak “Bilirkişilik yapacak bölümümüzde öğretim üyesi bulunmamaktadır” dedi.

Mahkeme, bunun üzerine 301 işçinin can verdiği Soma katliamı davasında 8 yıl 4 ay hapis cezası alan sanık mühendis Fuat Ünal Aydın’ın arasında bulunduğu 7 kişiyi davada bilirkişi olarak görevlendirdi.

“Bu kişilerin bu dosya kapsamında bilirkişilik yapması kabul edilemez”

Kazada ölen işçi Şükrü Otlak’ın ailesinin avukatları Can Atalay ve Ayvaz Demircan, dün mahkemeye dilekçe vererek, kendilerinden habersiz oluşturulan bilirkişi heyetine itiraz etti. Mahkemenin, 4 Mayıs’ta Soma Asliye Ceza Mahkemesi’ne yazdığı talimatta, Urungu Erdal Özer, Serkan Kılınç, İlhan Çolak, Bilal İpekçi, Ahmet Haşim Demirler, Fuat Ünal Aydın ve Engin Kibar’ı bilirkişi olarak tayin ettiğini öğrendikleri anlatılan dilekçede, anılan kişilerin bu dosya kapsamında bilirkişilik yapmasının hukuken kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Dilekçede, bilirkişi olarak tayin edilen kişilerden Fuat Ünal Aydın’ın Soma davasında yargılanıp 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığına dikkat çekildi. Bu kişinin, bir başka maden kazası dosyasında bilirkişi olarak tayin edilmesinin, hukuka aykırılığının ötesinde hukuk devleti ilkesini de temelinden sarstığı ifade edilen dilekçede, diğer bilirkişilere ilişkin de şu itirazlarda bulunuldu:

Yaptığımız araştırma sonucunda öğrenebildiğimiz kadarıyla, diğer bilirkişilerden, Urungu Erdal Özer, Ege Linyit İşletmeleri Baş Mühendisi, Ahmet Haşim Demirler ise İmbat Madencilik Enerji Tur. San ve Tic. A.Ş’nin Satınalma ve Materyal Müdürü’dür. Ege Linyitleri İşletmesi Baş Mühendisi olan bilirkişinin ise yukarıda söz ettiğimiz ve 301 işçinin ölümü ile sonuçlanan Soma Maden Katliamı davasının sanığı olarak yargılanma ihtimali bulunmaktadır. Soma Maden Katliamı nedeniyle sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi üzerine açılan davada, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar Danıştay tarafından kaldırılmıştır. Bu durumda Türkiye Kömür İşletmeleri ve Ege Linyitleri İşletmesi’ne bağlı sorumlu kamu görevlilerinin sanık haline geleceği açıktır. Anılan bilirkişinin sorumluluğunun bulunup bulunmadığı henüz belirsizdir.

İmbat Madencilik şirketinin, 10 Nisan’da meydana gelen göçük sonucunda 3 işinin ölümü ve bir işçinin yaralanması ile gündeme geldiği vurgulanan dilekçede, şöyle devam edildi:

Bilirkişi olarak tayin edilen kişilerden İlhan Çolak da İmbat Madencilik’in denetleme kurulunda bulunmaktadır. Bilirkişilerden Serkan Kılınç, Yeni Anadolu Madencilik’te mühendis olarak çalışmaktadır. Çalıştığı ocak, 301 işçinin hayatını kaybettiği Eynez Ocağı’dır. Diğer yandan, Sayın mahkemece tayin edilen bilirkişilerin hiçbirisi akademik unvana sahip olmadıkları gibi, tümü ‘maden sektöründe çalışan’ kişilerdir. Bu nedenle belirlenen bilirkişilerin objektif ve hükme esas alınabilecek nitelikte bir rapor hazırlamalarının mümkün olmadığı kanaatindeyiz.

İTÜ Rektörlüğü iş cinayeti davasına bilirkişi göndermekten imtina etti

Bu bilirkişi heyetinin oluşturulmadan önce mahkemenin, rapor alınması için bilirkişi görevlendirmesi amacıyla yazı yazdığı İTÜ’nün 7 ay boyunca yanıt vermediği anlatılan dilekçede, İTÜ’nün ancak 17 Mart’ta mahkemeye yazı gönderdiği ve “bilirkişilik yapacak bölümümüzde öğretim üyesi bulunmamaktadır” dediği belirtildi. Dilekçede, “Türkiye’nin en yetkin teknik üniversitelerinden birisi olan ve bünyesinde Maden Fakültesi bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Maden Fakültesi’nde bu hususta bilirkişilik yapacak hiç kimsenin bulunmadığına inanmak mümkün değildir. Sayın mahkemece de açıkça görüleceği üzere, anılan husus, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ya da Maden Fakültesi Dekanlığı yetkililerinin ‘kamu görevinden kaçtıkları’ anlamına gelmektedir” denildi. Bu nedenle İTÜ Rektörlüğü hakkında suç duyurusunda bulunulması ve akademik yeterliliğe sahip yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulması talep edildi.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur