Mevsimlik tarım işçileri koronavirüs riskine karşı nasıl korunacaklar?

COVID-19 salgını sürecinde toplumsal yapıdaki en kırılgan ve görünmez olan grupların başında mevsimlik işçiler ve tarım işçileri geliyor

Mevsimlik tarım işçileri koronavirüs riskine karşı nasıl korunacaklar?

HDP Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul, koronavirüs (COVID-19) pandemisinde mevsimlik tarım işçilerinin salgın riskiyle karşı karşıya kalmalarını Meclis gündemine taşıdı.

Türkiye’de mevsimlik işçilik temel insani hakların ve yaşam biçiminin henüz sağlanamadığı, kişilerin çalışmaktan doğan sosyal güvence başta olmak üzere ücret, çalışma gün ve saatlerine kadar birçok haktan mahrum bırakıldığı, yasal düzenlemelerin de yetersiz kaldığı bir çalışma alanıdır” diyen Toğrul, mevsimlik işçiler ve tarım işçilerinin bu süreçte toplumsal yapıdaki en kırılgan ve görünmez olan grupların başında geldiğini belirtti.

“Salgın karşısında riske altındalar”

HDP’li Toğrul, mevsimlik işçilerin salgın öncesi dönemlerde de zorlu koşullarda çalıştığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

Salgınla birlikte daha da zorlaşan koşullarda büyük riskleri barındıran geçici çadır yerleşimlerinde konaklamaya ve tarlada, bahçede çalışmaya devam ederek üretim sürecine katılmaktadırlar. Ayrıca, birçok mevsimlik işçisinin konakladığı geçici çadır alanlarında uzun zamandır belgelenen yetersiz ve insani olmayan yaşam ve barınma koşulları işçilerin ve ailelerin sağlıklarını etkilemekte, onları salgın karşısında riske atmaktadır.

Prof. Dr. Mahmut Toğrul

HDP’li Toğrul’un, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

  1. Daha önce kamyon kasalarında yol alan mevsimlik işçilerin sağlıklı seyahat etmeleri hususunda ne gibi tedbirler aldınız? Bu tedbirler nelerdir? Mevsimlik işçilerin ulaşım sorunlarını çözmeye yönelik herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?
  2. İllerdeki mevsimlik işçilerin özgün ihtiyaçlarını gözetleyen eşgüdüm içinde çalışan bir koordinasyon kurulacak mıdır? Söz konusu koordinasyonun kurulmasına yönelik bir çalışmanız mevcut mudur?
  3. Mevsimlik işçilerin çalışma yerlerinde konaklama alanlarının (özellikle kamp çadır gibi) hijyeni nasıl sağlanacaktır?  Daha önce içme suyu elde etmekte sorun yaşayan mevsimlik işçilerin bu sorununu gidermeyi düşünüyor musunuz?
  4. Bakanlığınızca, mevsimlik işçilerin kişisel koruyucu ekipman (maske, eldiven vb.) taleplerini karşılayacak mısınız?
  5. Derme çatma çadırlarda kalan mevsimlik işçilerin konaklama ve bu konaklamalardaki temel alt yapı ihtiyaçları kim tarafından karşılanacaktır? Buna yönelik bir çalışmanız mevcut mudur?  İşçilerin çalışacakları alanlarda alınan tedbirler nelerdir?
  6. Bakanlığınızca mevsimlik işçilerin ve çocuklarının ve COVID-19 salgını dolayısıyla maruz kalabilecekleri riskler karşısında ne gibi önleyici tedbirler alınmıştır? Mevsimlik işçilerin düzenli sağlık kontrolleri ve COVID-19 testleri ne sıklıkla yapılmaktadır?
  7. Geçici çadır alanlarında konaklayan/kalan mevsimlik tarım işçileri salgın karşısında risk altındandır. Bu riskleri önlemeye yönelik çalışmalarınız var mı, varsa nelerdir? İşçilerin çalışmak amacıyla gittikleri illerde ne kadar kalacakları ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik bir çalışmanız var mı?
  8. 11 Mart’tan günümüze kadar kaç mevsimlik işçiye COVID-19 testi yapılmıştır? Bu testlerden kaçı Gaziantep’te yapılmıştır?
  9. 11 Mart’tan günümüze kadar kaç mevsimlik tarım işçisi salgınından kaynaklı yaşamını yitirmiştir? Gaziantep’te yaşamını yitirenlerin sayısı kaçtır?
  10. Bakanlığınızca mevsimlik işçilerin yaşam koşullarını düzenleyecek bir çalışmanız mevcut mudur? Pandemi döneminde, mevsimlik işçilerine yaşamlarını idame etmesi için bir ödenek ayırmayı düşünüyor musunuz? Mevsimlik tarım işçileri koronavirus krizi sürecinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler midir?

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur