Engellilik, yanlılık ve Yapay Zekâ – AI Now Enstitüsü

Engelli insanlar tarihte ve günümüzde ötekileştirmeye maruz kaldılar ve kalmaya devam ediyorlar. Büyük çoğunluğu iktidara, kaynaklara ve fırsatlara erişimden dışlanıyorlar. Bu gibi ötekileştirme kalıpları, YZ sistemlerini biçimlendiren veriye kazınmış hâlde ve bu tarihsel durum YZ’nin mantığına gömülü, yani geçmişte bu gibi ayrımcılığa maruz kalanlar, günümüzde YZ’den en fazla zararı görme tehlikesi altındalar