COVID-19 ve sermayenin çevrimleri – Rob Wallace, Alex Liebman, Luis Fernando Chaves ve Rodrick Wallace

Agroekonomik çevrimlerde sıraya giren birçok patojenden herhangi birinin bir milyar insanı öldürmesini engelleyecek başarılı bir müdahale; burjuvazinin, aralarında Glen’in de bulunduğu, her bir bireysel neferi zararı hafifletmeye çalışsa da, sermaye ve yerel temsilcileriyle karşı karşıya gelinecek küresel bir çatışmanın kapısından geçmelidir