Algoritma egemenliğinde yaşam – Gabriel Winant

Acımasız bir hızlanma işçi sınıfını nasıl yeniden şekillendiriyor