Rob Wallace’la söyleşi | Kapitalist tarım ve Covid-19: Ölümcül bir kombinasyon – Yaak Pabst

Sosyalist bir biyolog, yeni virüsler, endüstriyel gıda üretimi ve çokuluslu şirketlerin kârlılığı arasındaki sıkı bağlantıları açıklıyor