Pandemi, savaş, zorunlu göç: “Yüzünüzü çocuklara dönün”

Sendika, dernek ve örgütler yayımladıkları ortak açıklamayla pandeminin, savaşın, zorunlu göçün yaşandığı dünyada hareket edilecek noktanın "çocuğun yüksek yararı" olması gerektiğinin altını çizdi

Pandemi, savaş, zorunlu göç: “Yüzünüzü çocuklara dönün”

COVİD-19 pandemisinin, sınır kapılarında ve düzensiz geçiş noktalarında yaşananların çocukları doğrudan etkileyen ve hedef alan son gelişmeler arasında yer aldığına dikkat çeken birçok STK ve dernek, “Yüzünüzü çocuklara dönün” başlığıyla bir açıklama yayımladı. Çocukların nesneleştirildiğine, sayısallaştırıldığına, tahakküm altına alındığına ve haklarının ihlal edildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer buldu:

Türkiye’ye sığınan insanlar, Türkiye Hükümeti’nin Avrupa’ya geçiş için sınır kapılarını açacağını duyurması üzerine 28 Şubat’tan bu yana sınır kapılarına ve düzensiz geçiş noktalarına doğru hareket etti. Şu anda sınırda bekleyen yaklaşık 15 bin mülteci olduğunu ve bu grubun büyük bir çoğunluğunu çocukların oluşturduğunu bilmek oldukça endişe verici! Barınma, sağlık ve temel ihtiyaçların karşılanamaması, ailelerinden ayrı düşmelerine bağlı olarak refakatsiz kalmaları veya aile birleşimlerinin gerçekleşmemesi, eğitim haklarından mahrum kalmaları, ucuz işgücü olarak görülmeleri nedeniyle kayıt dışı ve yasadışı istihdam edilmeleri, silahlı çatışmalara dahil edilmeleri, psikolojik, fiziksel ve cinsel istismar vb. pek çok hak ihlaline maruz bırakılıyorlar.

“Alınan önlemler, kamusal alanda oluşan algı ve dolaşan bilgiler de çocukları doğrudan etkiliyor”

COVID-19 pandemisiyle ilgili alınan önlemlerin, kamusal alanda oluşan algının ve dolaşımda olan bilgilerin çocukları doğrudan etkilediğinin altının çizildiği açıklamada, çocukları doğrudan etkileyen durumlarda hareket noktasının “çocuğun yüksek yararının gözetilmesi” olması gerekliliğine dikkat çekildi.

Açıklamada başlangıç olarak şu taleplerde bulunuldu:

Hiçbir çocuğun zarar görmemesi ilkesinden hareketle;

  • Çocukların bir an önce ebeveynleriyle birlikte güvenli alanlara ulaşımlarının  sağlanması
  • Hijyenik bir ortamda koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetine erişimlerinin kolaylaştırılması
  • Barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması
  • Çocuklarla ilgili; ötekileştiren, kutuplaştıran, rekabete dayalı ve şiddet kültürünü besleyen söylem ve haberlerin yapılmaması
  • Hiçbir çocuk dışarıda kalmayacak şekilde planlama ve önceliklendirme yapılması
  • Tüm sürecin kapsayıcı, şeffaf, hesap verebilirlik ilkeleriyle işletilmesi

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur