COVID-19 günlerinde anti-kapitalist siyaset – David Harvey

Bana göre mevcut sermaye birikim modeli çoktan tehlikedeydi. Protesto hareketleri neredeyse her yerde gerçekleşiyordu ve bunların çoğu nüfusun büyük çoğunluğunun iyi şartlarda çalışmamasını getiren hâkim ekonomik modele odaklanmıştı. Bu neoliberal model giderek hayali sermayeye ve para arzındaki ve borç yaratılmasındaki büyük bir genişlemeye dayanıyor. Bu zaten sermayenin üretebileceği değerleri paraya çevirmek için yetersiz etkin talep sorunuyla karşı karşıya. Öyleyse hâkim ekonomik model, çöken meşruiyeti ve kırılganlığıyla bir salgın hastalık haline gelebilecek şeyin kaçınılmaz etkilerini nasıl sönümlendirebilir ve hayatta kalabilir?