“Yoksa bu Resmî Gazete, şeri hükümlerle yönetilen başka bir ülkenin Resmî Gazete’si mi?”

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Laik ülkelerde herkes inanışları konusunda özgürdür ve hiçbir kanun maddesi, hiçbir yönetmelik, bir dinin kurallarına göre düzenlenemez!" dedi.

“Yoksa bu Resmî Gazete, şeri hükümlerle yönetilen başka bir ülkenin Resmî Gazete’si mi?”

14 Aralık’ta yayımlanan Resmi Gazete’de faizsiz finansın denetim standartlarıyla ilgili kurallar belirlenirken şeriat hükümlerine referans verilmesine muhalefetten gelen tepkiler sürüyor.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, TBMM’de yaptığı konuşmada Resmi Gazete’deki yayıma tepki göstererek “Yoksa bu resmî gazete, şeri hükümlerle yönetilen başka bir ülkenin resmî gazetesi mi? Laik ülkelerde herkes inanışları konusunda özgürdür ve hiçbir kanun maddesi, hiçbir yönetmelik, bir dinin kurallarına göre düzenlenemez!” dedi.

Kerestecioğlu şöyle konuştu:

14 Aralık’ta Resmi Gazete’de Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun faizsiz finans sektörüne ilişkin kurul kararında denetçiler için etik kurallarla ilgili şöyle deniyor: ‘Bu kurallar denetçiler için fıkhi ilke ve kurallar esas alınarak oluşturulan etik bir çerçeve ortaya koyar, bu sebeple de denetçilerin dini inançları nedeniyle ve Allahu Teala’nın emirlerine uyma ve yasakladıklarından sakınmanın yolu olarak bu kurallara uyma motivasyonuna sahip olduğu kabul edilir.’

Devamla sırasıyla bu dayanaklar ‘dürüstlük, insanın yeryüzündeki halifeliği ilkesi, ihlas, takva, erdemli olma ve işini mükemmel yapma’ diye sayılıyor. Böyle devam ediyor. Bunların tümü kendisini ‘laik’ olarak tanımlayan bir devletin Resmi Gazetesi’nde yayımlanıyor. Böylece de faizsiz finans kuruluşlarına şeriat hükümleriyle denetim ayrıcalığı tanınıyor.

Biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Anayasasız bir ülkede mi yaşıyoruz? Şeri hükümlerle mi yönetiliyoruz? Yoksa bu Resmi Gazete, Türkiye’nin Resmi Gazete’si değil mi? Hakikaten bu vahim bir durum ve buna bir açıklık getirilmesini talep ediyoruz.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da, Resmi Gazete’deki bu yayımın Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirterek, “Yoksa Türkiye ikili hukuk sistemine geçti de milletimizin mi haberi yok?” demişti.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur