Ünye Madencilik sendika üyesi işçileri işten attı

Ünye Madencilik'te çalışan işçiler Dev Maden Sen'e üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı. Arabuluculuk görüşmesinin Ünye Adliye'si önünde basın açıklaması yapan işçiler, sendikalaşmanın anayasal hak olduğunu ifade ederek, atılan arkadaşlarının işe alınıp, kötü çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep etti

Ünye Madencilik sendika üyesi işçileri işten attı

Ünye Madencilik Şirketi’nde çalışan maden işçileri Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (Dev Maden Sen) üye oldukları için işten atıldılar. Sendikal faaliyetleri dolayısıyla atılan işçiler, arabuluculuk görüşmelerinin ardından Ünye Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Arabuluculuk görüşmesine ve basın açıklamasına Dev Maden Sen avukatları da katıldı.

Sendika uzmanı Muhammet Alkış’ın okuduğu basın metninde “Biz maden işçileri olarak çalışma koşullarının kötülüğü, çalışma sürelerinin bazı günlerde iki vardiyaya çıkması ve ücretlerin düşüklüğü nedeniyle işyerinde sendikal örgütlenme başlattık. 130 işçinin çalıştığı işyerinde 83 işçi sendikaya üye olduk” ifadelerine yer verildi.

İşlerin aksamaması için gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin ortadan kaldırıldığını, üretimin olduğu alanlarda toz önleme sistemlerinin yetersiz olduğunu, söz konusu sistemlerin tamir ve bakımlarının bile yapılmadığını belirten Alkış, “İşletmede üretimin yoğunlaşmasından kaynaklı işçilere fazla mesai yaptırılmaktadır. Çalışma saatleri 16 saate kadar çıkmaktadır. Bu çalışma sistemi adeta kölelik düzeni çalışma sistemidir” dedi.

Örgütlenme çalışmasını tamamlayan Dev Maden Sen’in randevu talebine cevap vermeyen işveren, işyerinde işçilerin üzerinde çok yoğun bir baskıya başladı. İşçileri işten atmakla tehdit ederek sendikadan istifaya zorlayan işveren, işçilere “Haklısınız biz koşulları düzeltmedik, “Yılbaşında zam yapmayı düşünüyorduk”, “Tesisi bakıma alacağız” gibi işçiyi oyalamayı hedefleyen ve bu süreçte sendikadan istifaya zorlayan bir tavırla süreci uzatmak istedi.

Alkış sözlerine şöyle devam etti:

İşyerinde işçilerin eylemi devam ederken işveren dışarıdan getirdiği işçiler ile üretime devam etmek istemiş, işyerini tanımayan bu yeni işçileri de riske atarak işletmede ki çalışma ortamını düzeltmek yerine üretimi devam ettirmek için işçilerin yaşam haklarını hiçe saymıştır.

Ünye Madencilik işvereni gerek 17.12.2019 tarihinde gece saatlerinde işyerinde işçilere yaptığı konuşmada gerekse sonraki günlerde basına verdiği demeçlerde süreci yanlış ve eksik anlatarak, işçileri hukuki hakları konusunda yanıltmaya çalışmış, sendikamız hakkında asılsız iddialarda bulunmuştur.

İşçiler yaptıkları basın açıklamasını “Biz Ünye Maden işçileri olarak işvereni hukuka uygun davranmaya, kamuoyunu yanlış bilgilendirmekten vazgeçerek yıllardır bu fabrikaya emek harcayan işçilerin sendikal haklarını tanıyarak bir an önce masaya oturmaya davet ediyoruz” ifadeleriyle sonlandırdı.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur