Sağlık emekçilerinden ülkenin dört bir yanında “güvenlik soruşturması” itirazı

Sağlık emekçileri, "güvenlik soruşturması" uygulamasını iptal eden Anayasa Mahkemesi kararını yok sayarak, AKP’nin yeni bir yasa yoluyla çalışma hakkını gasp etme girişimini çok sayıda ilde protesto etti

Sağlık emekçilerinden ülkenin dört bir yanında “güvenlik soruşturması” itirazı

Kamuda çalışma hakları “güvenlik soruşturmaları” ile engellenen sağlık emekçileri Türk Tabirleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) çağrısıyla çok sayıda ilde açıklama yaparak uygulamayı protesto etti.

Sağlık emekçileri, “güvenlik soruşturması” uygulamasını iptal eden Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını, AKP iktidarının bu kararı hiçe sayarak yeni bir yasa yoluyla çalışma hakkını gasp etme girişimlerinden vazgeçmesini istiyor.

Ankara

Ankara Tabip Odası (ATO) ve KESK Ankara Şubeler Platformu, gerçekleştirdikleri basın açıklamasında hükümeti ivedilikle adım atmaya çağırdı.

Evrensel’in haberine göre, Ankara Tabip Odası (ATO) ve KESK Ankara Şubeler Platformu, gerçekleştirdikleri açıklamada güvenlik soruşturması nedeniyle çalışma ve eğitim hakkı ellerinden alınanların derhal görevlerine başlatılmasını istendi. Açıkalamayı okuyan ATO Genel Sekreteri Ali Karakoç, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulamasının baskıcı ve anti demokratik rejimlerin bir ürünü olarak kullanılageldiğini belirterek Türkiye’de de kimi özgünlükleriyle uygulandığını söyledi. OHAL dönemiyle birlikte söz konusu uygulamanın bütün kamu hizmetleri ve kamu personeli için geçerli hale getirildiğini dile getiren Karakoç, düzenlemenin kamuda çalışma ve kamu hizmetine girmeye yönelik ciddi bir sınırlama getirdiğini ifade etti.

Ankara / Fotoğraf: Evrensel

Diyarbakır

Diyarbakır Sağlık Platformu, yaptığı açıklama ile güvenlik soruşturması uygulamasının tekrar başlatılmak istenmesine tepki gösterdi.

SES, TTB, Diş Hekimleri Odası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi’nin oluşturduğu Diyarbakır Sağlık Platformu, İl Sağlık Müdürlüğü önünde AYM’nin iptal kararı sonrasında AKP tarafından tekrar Meclise getirilen “güvenlik soruşturması” uygulamasına dair basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şube Eş Başkanı Gönül Adıbelli, toplumsal yaşamda derin etkileri olan bu uygulamanın kaldırılması için hukuk mücadelesi verdiklerini belirterek, “Verdiğimiz hukuksal ve fiili mücadelenin de sonucunda ortaya çıkan AYM iptal kararı tüm toplumu ilgilendirmekte ve kamu görevinde güvenlik soruşturması uygulamasına son vermektedir.   AYM’nin iptal kararından sonra konuya ilişkin olarak yeni düzenlemeler yapılmalı ve  yürütme ve yargı organları işlevleri yönünden gerekli adımları ivedilikle atmalıdır” dedi.

Diyarbakır

Mersin

Mersin Tabip Odası ve SES Mersin Şubesi AYM’nin kararının uygulanmaması ve AKP’nin yeni yasa tasarısına kaştı SES Mersin Şubesi’nde basın toplantısı yaptı. Toplantıda SES ve TTB adına basın açıklamasını SES Şube Eş Başkanımız Yılmaz BOZKURT okudu.

Mersin

Adana

SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel ve Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, yaptıkları ortak basın açıklamasında OHAL ilanı sonrasında getirilen “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını” öngören düzenlemenin AYM tarafından iptal edildiğini hatırlatarak güvenlik soruşturmalarına son verilmesini istedi.

Adana

Urfa

Urfa Tabip Odası ve SES Urfa Şubesi de konuya ilişkin ortak açıklama yaptı. Tabip Odası binasında yapılan açıklamaya KESK Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Yusuf Şenol ile SES MYK üyesi Selma Atabey de katıldı.

Urfa Tabip Odası Sekreteri Osman Yüksekyayla, yaptığı açıklamada kamu kurumlarında mülakatla ya da açıktan atamalarla yapılan işe alımlarda donanımın ve gerekli özelliklerin itibariyle uygun olan başvurucuların elendiğini, güvenlik soruşturmasının hukuksuz olduğunu söyledi.

Urfa

Aydın

Aydın Tabip Odası’nda bir araya gelen Aygın Sağlık Platformu, AYM’nin kararının yok sayılarak, güvenlik soruşturması uygulanmasının yasallaştırılmaya çalışılmasınına yönelik ortak basın açıklaması yaptı.

Aydın

 

Kırklareli

İstanbul

href=”/2019/12/saglik-emekcileri-guvenlik-sorusturmalarina-karsi-eylemde-calisma-hakkimiz-engellenemez-572071/

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur