İstinaf mahkemesi, Ankara Valiliği’nin “Halkevi şubesini kapatma” kararının hukuksuz olduğunu tescilledi

İstinaf mahkemesi, Ankara Valiliğinin Halkevleri Batıkent, Seyran Umut ve Ethem Sarısülük Kütüphanesi’nin şubelerinin kapatılması kararının hukuksuz oldu��unu oy birliğiyle onayladı

İstinaf mahkemesi, Ankara Valiliği’nin “Halkevi şubesini kapatma” kararının hukuksuz olduğunu tescilledi

Ankara Valiliği, Halkevleri’nin Batıkent ve Seyran Umut şubelerini ve Mamak’ta bulunan Ethem Sarısülük Kütüphanesi’ni “izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yapmak” iddiasıyla mühürlemişti. İstinafa taşınan davada, valiliğin istemini oy birliği ile reddeden mahkeme kararın hukuksuz olduğunu tescilledi.

Ankara Valiliği tarafından oluşturulan komisyon tarafından şubeye girilerek, fotoğraflar çekilmiş ve arama yapılmıştı. Komisyon, Halkevleri yöneticilerinin yetki belgesi sorması üzerine yalnızca “Ankara Valiliği görevlendirdi” yanıtı verirken, herhangi bir belge gösterememişti.

Valiliğin gönderdiği komisyon, Batıkent Halkevi’nde bulunan ve çocuklar için sosyal ve kültürel faaliyetler için kullanılan sınıfı, Seyran Umut Halkevi’ni ve Tuzluçayır Mahallesi’nde bulunan Ethem Sarısülük Kütüphanesi’ni mühürlenmişti. Seyran Umut Halkevi’nde mühürleme işlemine tepki gösteren, aralarında Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi Nebiye Merttürk’ün de bulunduğu dört Halkevi üyesi gözaltına alınmıştı.

İstinaf, kararın hukuksuz olduğunu tescilledi

İstinaf mahkemesinde, “Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi’nce işin gereği görüşüldü: Ankara 23. İdare Mahkemesi’nce verilen 17/04/2019 gün ve E: 2018/1778, K: 2019/1021 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, davalı tarafın istinaf isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına” denilerek Ankara 23. İdare Mahkemesi’nce verilen karar onandı.

Halkevleri: Kapatma hukuksuz

Halkevleri Hukuk Dairesi’nden Avukat Sercan Aran mühürleme kararının ardından Halkevleri’nin “işyeri” olarak tarif edildiğini ve bu usule göre mühürlenmeye çalışıldığını belirterek, kararın hukuksuz olduğunun altını çizdi.

Aran, konuya ilişkin şunları söylemişti:

Valilik kendince Halkevleri’ne dershane veya özel okul muamelesi yaparak kapatmaya çalışıyor. Burası dernek ve eğitim öğretim faaliyeti yapılmıyor. Valilik de bunun bilincinde. Fakat Emniyet’in 27 Mart tarihli raporunda şubelerde eğitim öğretim faaliyeti yapıldığı kanaatine varıldığı belirtiliyor ve bu rapor gerekçe gösterilerek mühürlemeye çalışıyorlar. Derneklerin mühürlenmesi, denetlenmesi ayrı bir usule tabidir. Bu anlamda yapılan kapatma hukuksuzdur ve derneğimizin örgütlenme hakkına saldırı niteliğindedir. Burada yapılmak istenen örgütlenme hakkımızın elimizden alınmak istenmesidir.

Sendika.Org

 

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur