Positive Çağrı Merkezi işçileri: Örgütlenme özgürlüğüne müdahale etmekten vazgeçin!

Ordu’da faaliyet gösteren ve Türk Telekom adına çalışan Positive Çağrı Merkezi işçileri, şirket yönetiminin sendika karşıtı tutumuna yönelik olarak firma önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı

Positive Çağrı Merkezi işçileri: Örgütlenme özgürlüğüne müdahale etmekten vazgeçin!

Türk Telekom’a bağlı Positive Çağrı Merkezi’nde çalışan ve Tez Koop-İş Sendikası’nda örgütlenen işçiler, firma yönetiminin sendika karşıtı tutumuna ve kendilerine verilen şirket hatlarının firma tarafından incelenmesine yönelik olarak çağrı merkezi önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı

Positive Çağrı Merkezi çalışanları adına Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Sendikamız Tez-Koop-İş güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışmanın hâkim olduğu 100 binden fazla emekçinin çalıştığı çağrı merkezlerinde güvenceli, sendikalı ve toplu iş sözleşmeli bir çalışma yaşamı için örgütlenme çalışmalarına başlamıştır.

Sendikal örgütlenmeyi tüm ülke düzeyinde yaygınlaştıran sendikamız tüm engellemelere rağmen sendikalaşmayı ileri boyutlara taşımış; Comdata, Atos ile Pluscom Çağrı Merkezlerinde örgütlenme çalışmalarını sonuçlandırarak toplu iş sözleşmesi yetki çoğunluğuna ulaşmıştır.

“Türk Telekom yasa tanımaz uygulamalardan sorumludur”

Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi Pozitif yöneticileri hakkında Ordu Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Bu noktada Cumhuriyet Savcılarımızı da sendikal hak ve özgürlüklere yönelik bu denli açık bir biçimde yapılan engelleme girişimlerine karşı hızlıca göreve davet ediyoruz. Bizler hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Ancak bir şey daha hatırlatalım: Tüm bunlardan iştirakçi Türk Telekom firması da sorumludur.  Pozitif Çağrı Merkezi’ndeki yasa tanımaz uygulamalara müdahale etmek zorundadır. Aksi takdirde Türk Telekom firmaları önündeki eylemlerimiz de devam edecektir.

“Uyarıyoruz, Suç işliyorsunuz!” 

Sendikal hakların kullanılmasını engellemek, kişi hak ve özgürlüklerine aykırı olduğu için Türk Ceza Kanunu’nun 118. Maddesine göre açık biçimde suçtur. Uyarıyoruz Suç işliyorsunuz!

Yaptığınız yanlıştan bir an önce dönün. Pozitif çalışanlarının sendikalaşma hakkına saygı duyun! Örgütlenme özgürlüğüne müdahale etmekten vazgeçin!

“Örgütlenme hakkının ortadan kaldırılmasına asla izin vermeyeceğiz”

Bizler Pozitif Çağrı Merkezi çalışanları sendikalı, güvenceli, toplu iş sözleşmeli çalışma düzenine geçene kadar tüm baskı, tehdit ve engellemelere rağmen örgütlenme çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Geri dönüş yok! Çalışanların güvenceli bir çalışma ortamında, huzurlu ve mutlu çalışmaları için yılmadan, usanmadan, özverili bir şekilde sendikal örgütlenme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tehditle, baskıyla ve gizli ya da açık zorlamalarla sendikal örgütlenme hakkının ortadan kaldırılmasına asla izin vermeyeceğiz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur