HDP’li Kerestecioğlu, 27 büyükşehir belediyesine sordu: “Kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarınız neler?”

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, büyükşehir belediyelerine yapılan bilgi edinme başvurusunda belediyelerin, kadınlar ve çocuklar için sığınak açma yükümlülüklerini hatırlatarak, "Kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarınız neler?" diye sordu

HDP’li Kerestecioğlu, 27 büyükşehir belediyesine sordu: “Kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarınız neler?”

Son zamanlarda kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda birbiri ardına çağrılar yapılırken HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da belediye başkanlarının görevine devam ettiği 27 büyükşehir belediyesine “Kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarınız neler?” sorusunu yöneltti. Kerestecioğlu, belediyeleri erkek şiddetiyle mücadelede daha etkin rol almaya davet etti.

Kerestecioğlu, BM kadına yönelik şiddetle mücadele mevzuatını hatırlatarak Türkiye’deki Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ve sığınakların yetersizliğini şöyle ifade etti:

Birleşmiş Milletler’in kadına yönelik şiddetle mücadele mevzuatı gereğince; yerleşim yerlerinde sığınaklar her 10.000 nüfusa karşılık en az 1 yatak kapasitesi olacak şekilde hizmet vermelidir. Ancak Türkiye’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile sığınaklar olmakla birlikte bunlar ne nitelik ne nicelik açısından yeterli değildir.

“Belediyeler, kadınlar ve çocuklar için sığınak açmakla yükümlü”

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin a bendini de hatırlatan Kerestecioğlu, belediyelerin kadınlar ve çocuklar için sığınak açma yükümlülüklerine şu sözlerle değindi:

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için sığınak açmakla yükümlüdürler. Bu bakımdan belediyelerin hukuki ve siyasi sorumluluklarını yerine getirerek kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kendi bünyelerinde bütüncül politikalar oluşturması ve bunları diğer kamu kurumları ve sivil toplumla iş birliği içinde kararlı bir şekilde uygulaması gerekmektedir.

Kerestecioğlu, büyükşehir belediyelerine yapılan bilgi edinme başvurusunda şu soruları sordu:

  • Belediyeniz bünyesinde erkek şiddetine maruz kalmış kadınlar ve çocukları için destek hizmetleri sağlayan herhangi bir birim (kadın danışma merkezi vb.) bulunmakta mıdır? Varsa bu birimlerde sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik vb. desteklerden hangileri verilmektedir?
  • Belediyeniz bünyesinde erkek şiddetine maruz kalmış kadınlar ve çocuklarının kalabileceği kadın sığınakları var mıdır? Varsa bu birimlerde geçici barınma dışında kadınlar ve çocuklarına hangi destekler sağlanmaktadır?
  • Belediyeniz bünyesinde ev içi şiddet dahil olmak üzere erkek şiddetiyle mücadele yerel eylem planı hazırlamak üzere herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır?
  • Kadına yönelik şiddeti önlemek için yaptığınız veya planladığınız çalışmalar nelerdir? Çalışmalarınızı hangi kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütüyorsunuz veya yürüteceksiniz?
  • Stratejik plan çalışmalarında kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusuna yer verilmekte midir? Şimdiye kadar bu konuya ilişkin belirlediğiniz hedef ve çalışmalar nelerdir?
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan karar ile sığınaklarda kalan kadınlara belediye şirketlerinde %2 kontenjanla istihdam imkanı sağlanacağı basına yansımıştır. Şiddete maruz kalan kadınlara istihdam olanakları yaratmak ve ekonomik güçlenmelerini sağlamak amacıyla belediyeniz bünyesinde benzer kararlar almayı planlıyor musunuz?”

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur