Ankara Valiliği’nin LGBTİ+ film gösterim yasağına iptal

Ankara 13. İdare Mahkemesi, Ankara Valiliği’nin “Türkiye’den LGBTİ+ Kısa Filmler Seçkisi” etkinliğine ilişkin yasak kararını iptal etti

Ankara Valiliği’nin LGBTİ+ film gösterim yasağına iptal

Ankara Valiliği, Ankara Barosu’nun 29 Mayıs 2018’de “Homur Homur, İz, Yeniden Doğuş, Solo, Mahallede LGBTİ+ Olmak, Hükmü Yok, Kurneqiz, Mikado” filmlerinden oluşan “LGBTİ+ kısa film seçkisi” gösterimini “toplumsal hassasiyetler” gerekçesiyle yasakladı.

Yasağın ardından Ankara Barosu, Ankara 13. İdare Mahkemesi’ne kararın iptali için dava açtı.

Ankara Barosu açtığı davada Ankara Valiliği’nin yasak kararının gerekçelerini somut olarak ortaya koymadığını ve devletin görevinin barışçıl bir şekilde filmleri izleyecek kişileri korumak olduğunu vurgulayarak yasak kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Mahkeme, valiliğin iddiasını inceledi: “Birkaç vatandaşın rahatsızlığı…”

Ankara 13. İdare Mahkemesi, Ankara Valiliği’nin savunma dilekçesinde yer alan “terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içinde olduğuna yönelik istihbari bilgilerin göz önünde bulundurulduğu” iddiasını inceledi.

İncelemenin sonucu mahkemenin 26 Mart tarihli ara kararında şöyle açıklandı:

… davalı idareden söz konusu istihbari bilgilerin neler olduğunun sorulması üzerine gelen cevabın incelenmesinden birkaç vatandaş tarafından söz konusu filmlerin gösteriminden duyulan ahlaki rahatsızlığın belirtildiği ve hatta bu şikâyetlerden birinin Malatya’da oturan bir vatandaştan geldiği anlaşılmıştır.

“Demokratik toplumun gereklerine aykırı”

Ara kararın ardından Ankara 13. İdare Mahkemesi dava dosyasını inceleyerek 7 Mayıs Salı günü oybirliği ile verdiği kararda Ankara Valiliği’nin savunmasında ileri sürdüğü “terör örgütlerinin karşıt görüşteki gruplara karşı eylem hazırlığı içinde bulunduğuna yönelik elde edilen istihbari bilgiler”in olmadığını ayrıca “birkaç vatandaşın rahatsızlık belirten şikâyeti” üzerine verilen yasak kararının demokratik toplumun gereklerine aykırı olduğuna hükmetti.

Ankara 13. İdare Mahkemesi kararını şöyle açıkladı:

… sınırlı bir gruba yönelik olarak yapılacak film gösterimlerinin dava konusu işlem ile süresiz yasaklanması ölçülü olmadığı gibi açık ve yakın tehlikeyi gösteren somut bir veri-istihbari bilgi olmaksızın sadece birkaç vatandaşın rahatsızlık belirten şikâyeti üzerine demokratik toplumun gereklerine aykırı olarak gösterimin yasaklanmasına ilişkin tesis edilen işlemde bu gerekçelerle hukuka uygunluk bulunmadığı gibi ülkede ilan edilen olağanüstü halin 18/07/2018 tarihi itibarıyla kaldırıldığı da gözetilerek dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Kaynak: KaosGL

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur