Sayıştay: TOKİ şantiyelerinde işçi güvenliği yok

Sayıştay, TOKİ şantiyelerinde işçi güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili eksiklikler tespit etti. Şantiyelerdeki seyyar kabloların muhafaza altına alınmaması, yüksekten düşme tehlikesi olan yerlerde emniyet tedbirlerinin olmaması gibi eksikliklerin giderilmesi istendi

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu uyarınca TOKİ’nin yerine getirmesi gereken yükümlülükleriyle ilgili eksiklikler tespit edildi.

Sayıştay’ın TOKİ bünyesindeki şantiyelerde yaptığı denetimlerde, “Yüksekte çalışma yapan işçilerden bazılarının paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmadıkları”, “Yüksekten düşme tehlikesi olan bazı yerlerde ve asansör boşluklarında emniyet tedbirinin olmadığı” gibi pek çok işçi güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili eksiklik saptandı.

Seyyar iskelelerin korkulukları takılmamış!

TOKİ’ye bağlı taşeron firmalarda çalışanların, 16 saatlik işçi güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili eğitimlerinin ve yaptıkları işle ilgili almaları gereken mesleki eğitimlerin eksik olduğunun tespit edildiği raporda işçi sağlığını tehdit eden diğer eksiklikler şu şekilde sıralandı:

 • Çelik burunlu iş ayakkabısı kullanmayan, gürültülü ortamda (hilti çalışırken) kulak koruyucu, baret ve iş elbisesi kullanmayan işçilerin olduğu,
 • Sabit dış cephe iskelelerinin bir kısmında ve korkulukların çok büyük bir kısmında merdiven tertibatı olmadığı,
 • Seyyar iskelelerin korkuluklarının takılmadığı,
 • Sahaya iniş çıkışta kullanılan merdivenin kenarlarının korkuluklu ve standartlara uygun olmadığı,
 • Seyyar kabloların muhafaza içerisine alınmadığı, ek yerlerinin olduğu,
 • Sahada taşeron olarak çalışan firmaların risk analizi, acil durum planı, iş sağlığı ve güvenliğine dair noter onaylı defteri, iş yeri hekimine ait sözleşmesi, iş güvenliği uzmanına ait sözleşmesi, çalışanların toplam 16 saatlik iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimleri ve yaptıkları işle ilgili almaları gereken mesleki eğitimlerin eksik olduğu,
 • Elektrik panolarının bazılarının kapalı ve kilitli tutulmadığı, önlerinin yalıtkan paspasla kaplanmadığı,
 • Hareketli platformların ve sabit dış cephe iskelelerinin kurulduğu zemin ve kurulum şeklinin riskli olduğu,
 • Spiralle demir kesme işlemi ve elektrik kaynağı yapan işçilerin kaynak maskesi ve eldiven kullanmadığı tespit edilmiştir.

“Koruyucu malzeme kullanımından imtina edene gerekli yaptırım yapılsın”

Sayıştay raporunda öneriler ise şu şekilde sıralandı:

 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince çalışan personelin koruyucu malzeme kullanımının titizlikle takibinin yapılması, koruyucu malzeme kullanımından imtina eden personel ile ilgili gerekli yaptırımlarda bulunulması,
 • Periyodik olarak özel sağlık birimlerine hizmet alımı suretiyle yaptırılan sağlık tetkik ve kontrollerinin, iş yerlerindeki tüm işçilere uygulanmasının sağlanması,
 • Personele düzenli hizmet içi eğitimi verilmesine yönelik tedbirlerin uygulanması,
 • İşçilerin istihdam sorunu yaşamaması ve işverenlerin cezai müeyyidelere maruz kalmaması için 6645 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesiyle geçiş sürecini düzenleyen 5544 sayılı Kanuna Ek 1’inci madde kapsamında öngörülen eğitimlerin zamanında tamamlattırılması.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur