Metris Askeri Kışlası imara açıldı

İstanbul Esenler’de bulunan Metris Askeri Kışlası ve yeşil alan olmak üzere toplamda 191 hektarlık alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plan tadilatıyla imara açıldı

İstanbul Esenler’de bulunan Metris Askeri Kışlası ve yeşil alan toplamda 191 hektarlık alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plan tadilatıyla imara açıldı.

Söz konusu planlama alanının 13.03.2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bulunmadığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski CHP Meclis üyesi İbrahim Doğan şunları söyledi:

Meri Uygulama İmar Planı’nda Güney Rezerv Alan sınırları içerisinde kalan alanın büyük bir kısmı Askeri Alan, kalan yerler de Otoyol ve Pasif Yeşil Alan lejantına alınmıştır. 13.03.2013 onay tarihli Uygulama İmar Planı bu şekliyle 1/5000 Nazım İmar Plan kararlarına uyumlu bir şekilde mevcutta bulunan askeri kışlanın korunmasını sağlamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  söz konusu yerle ilgili 1/100 000 ölçekli  Çevre düzeni  planında tadilat yapmış ve sıra ile 1/5000 Nazım  planı , 1/1000 uygulama imar planlarını tadilatını da aynı zaman diliminde yaparak , 07.05.2018 tarih itibarı ile bir ay süreyle askıya çıkarmıştır.

Yapılan plan tadilatlarının yasalara ve imar mevzuatına aykırı olduğunu ve gerekli yasal işlemleri yapacağını vurgulayan Doğan, sözlerine şöyle tamamladı:

Söz konusu alan Çevre düzeni planlarında ve Nazım İmar Planlarında “Askeri alan  pasif yeşil alan” lejantında kalmaktadır. Bakanlık hızını alamıyor, yasalara aykırı bir şekilde parsel bazında Çevre Düzeni Planları’nda  plan tadilatı yaparak bir ilke imza atıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu uygulamaları ile kent suçu işliyor. İstanbul’un çevre düzeni planları kentin anayasasıdır. Yoğun bilimsel çalışmalar ve katılımcı bir anlayışla hazırlanan bu planlar İBB Meclisi’nde oy birliği ile onaylanarak kabul edilmişti.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütün bu yapılanları görmeden, keyfi ve ticari bir mantıkla bu kenti tahrip ediyor. Kentin yaşam alanlarını yok eden bu anlayışı reddediyoruz ve kabul etmiyoruz.  Bu planların iptali için gerekli yasal işlemleri yapacağım.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur