KESK, “Her işyerine kreş” kampanyasını başlattı

KESK Ankara’daki merkez binasında düzenlediği basın toplantısı ile “Her işyerine kreş” kampanyasına başladıklarını duyurdu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara’daki merkez binasında düzenlediği basın toplantısı ile “Her işyerine kreş” kampanyasına başladıklarını duyurdu. Açıklamaya KESK Yürütme Kurulu üyeleri de katılırken açıklamayı Basın-Yayın ve Eğitim-Örgütlenme Sekreteri İlhan Yiğit okudu. Yiğit sözlerine şu ifadelerle başladı:

Rutinleşen anti-demokratik uygulamalar sonucunda toplumsal sorunların giderek derinleştiği bir süreçten geçiyoruz. Sürekli olarak uzatılan olağan üstü hal koşulları ekonomik krizle de birleşmiş, ülkeyi yönetemez hale gelen AKP iktidarı erken baskın seçimle kendi bekasını sağlamaya çalışmaktadır. Otoriterlik artarken devletin küçültülmesi bahanesiyle kamusal hizmetler her geçen yıl azaltılmakta; ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalımın önü açılmaktadır. Bu durum başta çalışanlar olmak üzere tüm kesimleri olumsuz etkilemektedir.

AKP iktidarının kamu emekçilerinin yıllardır dile getirdiği temel sorunları ve talepleri görmezden geldiğini dile getiren Yiğit, kreş talebinin çalışanlar açısından önemine vurgu yaptı. Yiğit sözlerine şu şekilde devam etti:

Geçtiğimiz yıl taraflarca büyük kazanımların müjdesi olarak sunulan Toplu İş Sözleşmesi’nde yandaş konfederasyon ile imzalanan mutabakatın 41. maddesinde; ‘kamu kurumlarında olanaklar dahilinde kreş açılmalı’ denilerek havada bırakılan bir tartışma başlatılmıştır. Olanaklar nedir? Nasıl sağlanacaktır? Kim bu sürecin takipçisi olacaktır? gibi sorular hala cevabını beklemektedir. Benzer şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı (ASPB) Fatma Betül Sayan Kaya 1 yıl önce yaptığı açıklamada “Tüm kamu ve kuruluşlarda kreşlerin açılmasının takipçisi olacaklarını” belirtmiş; ancak o günden bugüne hiçbir adım atılmamıştır. Günü kurtarma taktikleriyle bakım sorunu gündeme getirilmeye devam edilmekte; yapılan yasal düzenlemelerle sorun daha da derinleştirilmektedir.

“Ücretler yüksek, nitelik düşüyor, dinselleştirme yaygınlaşıyor”

Konuşmasının devamında Türkiye’de kreş ve diğer çocuk bakım olanaklarının sınırlı olduğunu belirten Yiğit, “Ücretler yükseliyor, nitelik düşüyor, dinselleştirme yaygınlaşıyor” diyerek şu verileri açıkladı:

Türkiye’de 0-6 yaş döneminde bulunan çocukların % 86,7’sine anneleri bakmaktadır. İş gücü piyasasına hiç girememiş ya da çocuk olduktan sonra ayrılmış kadınlar sosyal hizmetlerin ucuz ikamesi olarak değerlendirilmektedir. Milli Eğitin Bakanlığı’na (MEB) bağlı gündüz bakım evleri ve anaokulları sayısı 28.891 (MEB 2017) buradan yararlanan çocuk sayısı 1.315.854’tür. 3-5 yaş arasında MEB’e bağlı kurumlarda okul öncesi eğitim alan çocukların toplam içerisinde oranı %35 olduğu düşünüldüğünde; 3-6 yaş aralığında yaklaşık 4 milyon çocuk okul öncesi eğitim almamaktadır.

ASPB’na bağlı kreşlerde ise durum daha vahimdir. Her bin çocuktan sadece ikisi 0-3 yaş arasında kreşe gitmektedir. Var olan kreşlerin %47’si İstanbul, İzmir ve Ankara’da bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Yasası kadın işçilerin çocukları için kreş açılmasını öngören cinsiyetçi ve gerçeklikten uzak bir düzenlemedir. Türkiye’de 150 ve üzeri kadın çalışan sayısına sahip işyerlerinin son derece sınırlı olduğu düşünülürse bu yasanın bir ihtiyaca yanıt olmaktan çok göstermelik olduğu anlaşılmaktadır.

Yiğit kampanyayı şu maddelerle özetledi:

 1. Doğum izni yerine dönüşümsüz ebeveyn izni,
 2. Ücretsiz, anadilinde, nitelikli, 7/24 açık, ulaşılabilir kreşleri ve
 3. Tam zamanlı, güvenceli ve sürekli işlerde kadınların istihdam edilmesini savunmaktadır.

Kampanya boyunca neler yapılacak?

 • Her hafta perşembe günü kampanya sloganıyla sosyal medya etkinliği yapılacak,
 • 7 Mayıs – 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında yerel örgütlerle birlikte belediyelerle kreş talepli görüşmeler yapılarak bu taleplerin yerel kamuoyuyla paylaşılması sağlanacak,
 • 14 Mayıs-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında iş yerlerinde kokart takılacak,
 • 14 Mayıs- 15 Haziran 2018 tarihleri arasında çalıştığımız kurumlara kreşle ilgili taleplerimizin olduğu dilekçeler verilecektir.
 • 30 Mayıs 2018′ de Mecliste grubu olan muhalefet partileri CHP ve HDP’ ye hazırlanan dosyalarımızı sunacağız. TBMM ‘de bu konuda çalışma yürütülmesi için destek isteyerek 24 Haziran genel seçimlerine giderken siyasal partilere seçim programlarında çocuk bakımına dair vaatlerini kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulunacağız.
 • 3 Haziran 2018′ de ASPB ve Çalışma Bakanlığı’ na fax çekme eylemi gerçekleştireceğiz.
 • 4-8 Haziran 2018 tarihleri arasında çocuklarımızla birlikte iş yerlerimize gideceğiz.
 • 12 Haziran 2018 tarihinde tüm illerde kitlesel açıklamalarla kampanyamızın değerlendirmesini sizlerle paylaşarak kreş talebimizde ve mücadelemizdeki kararlılığı dile getirmeye devam edeceğiz.

Yiğit, konuşmasını taleplerini şu şekilde sıralayarak sonlandırdı:

Tüm kamu kurumlarında;

 • 7/24 açık, ücretsiz, ulaşılabilir, anadilinde,
 • Yarım gün değil, tam gün nitelikli eğitim ve bakım hizmeti sunan,
 • Çalışan Kadınların Değil, Çalışanların Çocukları için,
 • Denetimi bakanlık tarafından yapılan bağımsız Kreşler açılması zorunluluğu getirilmelidir.
 • Dönüşümsüz ebeveyn izni hayata geçirilmelidir.
 • Doğum izinleri yeniden düzenlenmelidir. Kadınlar için doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere en az 24 hafta doğum izni sağlanmalıdır.
 • Yarım zamanlı istihdamdan vazgeçilmeli, tüm kamu çalışanları için tam zamanlı ve güvenceli istihdamın koşulları sağlanmalıdır.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur