İSİG raporu: Gebze Havzası’nda 2013’ten bugüne kadar en az 94 işçi yaşamını yitirdi

İSİG Meclisi’nin Flormar direnişinin sesini daha fazla duyurmak ve Gebze Havzası’nda yaşanan iş cinayetlerini gözler önüne sermek için hazırladığı rapora göre, Gebze Havzası’nda 2013’ten bugüne kadar en az 94 işçi yaşamını yitirdi

İSİG Meclisi Flormar direnişinin sesini daha fazla duyurmak ve Gebze Havzası’nda yaşanan iş cinayetlerini gözlerini gözler önüne sermek için hazırladığımız raporumuzu kamuoyuyla paylaştı.

Flormar’da çalışan işçiler daha iyi koşullarda çalışmak için 5 ay önce Petrol-İş Sendikasına üye olmaya başlamış, Petrol-İş’in çoğunluğu sağlayarak yetki belgesini alması üzerine Flormar patronu işten atmalara başlamıştı. 115 işçinin işten çıkarılması üzerine 14 Mayıs’ta fabrika önünde sendika önderliğinde işçi direnişi başlamıştı.

İSİG Meclisi’nin Flormar işçilerinin direniş koşullarına da yer verdiği raporda fabrika yönetiminin direnişteki işçilerle içerideki işçilerin bağını koparmak için kapıya üç metrelik bir branda ve fabrikanın etrafındaki çitlerin üstüne jiletli tel çektiği aktarıldı. Polislerin fabrika bahçesinde çekim yaptığı, direnişteki işçilere selam veren işçileri kamera görüntülerinden tespit edilen işçilerin “ahlaksızlık, ortalığı karıştırma” bahanesiyle 25/2 maddesiyle işten atıldığı ve onların yerine taşeron işçilerin alındığı belirtildi. Şu ana 5 işçinin arkadaşlarına selam verdiği için işten atıldığı ifade edildi.

Flormar işçilerinin talepleri

Raporda Flormar işçilerinin taleplerine de yer verildi. İşçilerin düşük olan maaşları (1800 TL civarı) yerine insanca yaşayacakları bir ücret istedikleri, çoğu kadın olan işçilerin işçi sağlığı kurallarının uygulanmasını istediği belirtildi.

Rapora göre işe girdiğinde sağlıklı durumda olan 12 yıllık işçi Barış Tekin şikâyetleri artınca tam teşekküllü bir devlet hastanesine gitti ve kendisine böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Sendikalaşma sürecinde ise artan baskılardan sonra felç geçirip sol tarafı tutmamaya başladı. Ancak Tekin direnişe dair umudunu koruyor “Flormar’a muhakkak sendika girmeli” diyor.

“Bizler İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi olarak Gebze Havzası’na dair hazırladığımız bu kısa raporu Petrol-İş’e üye oldukları için işten atılan ve direnişe başlayan Flormar işçilerine adıyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, iş kazaları ve cinayetlerinin önüne geçilmesi için sendikalı olmak bir haktır. İş cinayetlerine karşı sendikalı ol” sözleri ile kaleme alınan rapora göre Gebze Havzası’nda 2013 yılından bu yana yaşanan iş cinayeti verileri şu şekilde:

2013 yılından bu yana 94 işçi yaşamını yitirdi

Yüzde 92’si ulusal ve yerel basından; yüzde 8’i ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan elde edilen bilgilere dayanarak tespit edildiği üzere Gebze Havzası’nda 1 Ocak 2013 ila 30 Nisan 2018 tarihleri arasında en az 94 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

ILO ve WHO verilerine göre 1 “iş kazası sonucu ölüm” karşılığında yaklaşık 6 “meslek hastalığı sonucu ölüm” olduğu hatırlatılan raporda bu dönemde Gebze Havzası’nda 600’e yakın işçinin meslek hastalıklarından dolayı ölmüş olabileceğinin öngörüldüğü, ancak bu hususta hiçbir bilgi bulunmadığı belirtildi.

Raporda Gebze Havzası’ndan kasıt olarak Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinden bahsedildiği belirtildi.

İSİG Meclisi’ne ulaşan bilgiler ışığında 2013 yılında en az 4, 2014 yılında en az 17, 2015 yılında en az 19, 2016 yılında en az 18, 2017 yılında en az 28 ve 2018 yılının ilk dört ayında en az 8 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren 94 emekçinin 88’i ücretli (işçi ve memur), 6’sı kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

Yaşamını yitirenlerin 5’i kadın işçi, 89’u erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tekstil ve atık toplama işkollarında gerçekleşti.

Rapora göre 8 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin beşi Gürcü, ikisi Suriyeli ve biri Azeri.

2013 yılından bu yana Gebze Havzası’nda 4 çocuk işçi can verdi. Çocukların ikisi inşaat işçisi, biri damacana su satış işçisi ve birisi de amatör futbolcuydu.

Ölümler en çok inşaat, taşımacılık, metal, ticaret/büro, ağaç/kâğıt, belediye/genel işler, gıda, kimya ve tekstil işkollarında gerçekleşti. OHAL sonrası iş cinayetlerinde ise artış gözüküyor.

En fazla ölüm nedeni ezilme/göçük, yüksekten düşme ve trafik/servis kazası. Yani basit önlemlerle önlenebilir sebepler.

Yine 2013 yılından bu yana Kocaeli şehri içinde gerçekleşen iş cinayetlerinin yüzde 28’i Gebze Havzası’nda yaşandı. Raporda bir işçi havzasıdır olan ve çok fazla işçi ölümü yaşanan bu bölgede işçilerin örgütlenme zorunluluğuna da dikkat çekildi.

Son olarak ölenlerin 6’sı (yüzde 6) sendikalı işçi, 88 işçi ise (yüzde 94) sendikasız. Sendikalı işçilerin ikisi metal, ikisi taşımacılık, biri kimya ve biri büro işkollarında çalışıyordu. Bu verilerin Gebze Havzası’nda sendikasız çalışmanın ölüm demek olduğunu ortaya koyduğu belirtilen raporda Flormar işçilerinin can güvenlikleri için de örgütlendiği ifade edildi.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur