Bartın Platformu: Amasra’yı termik santrale kurban etmeyeceğiz

 

Bartın Platformu, Hema Termik Santrali’nin “ÇED olumlu kararı”na karşı yürütülen hukuki mücadele sürecine dair basın açıklaması gerçekleştirdi

Bartın Platformu, Amasra Gömü Köyü’nde yapılmak istenen Hema Termik Santrali için ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için 2019 davacı ile Zonguldak İdare Mahkemesi’ne dava ve süreç ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma isteğini kabul etmediği ve sahada bilirkişi keşfi yapılmasına karar vermesinin ardından bilirkişi heyetini Hema Termik Santrali “ÇED olumlu kararının” kamu yararı gerekçesiyle doğru olduğunu savunan bir rapor hazırlamıştı.

16 Nisan 2018 günü Zonguldak’ta yapılan duruşmaya Bartın’dan giden 500’ü aşkın davacı Amasra’da termik santral yapılmasının hiçbir yarar getirmeyeceğini, aksine Bartın ekonomisine ve çevresine, insan sağlığına çeşitli zararları olacağını belgeleriyle ortaya koymuş, onaylanmış olan ÇED raporu ve bilirkişi raporunun eksikliklerini tek tek sıralamıştı. ÇED olumlu kararının hem usul yönünden, hem de esas yönünden iptal edilmesini istemişti.

Ancak Zonguldak İdare Mahkemesi ortaya koyulan bu verileri ve Bartın-Amasra halkının isyanını göz ardı etti, Hema Termik Santrali ÇED olumlu kararının iptali hakkındaki başvuru ile ilgili ret kararı verdi. Aynı mahkeme Gömü köyünde yapılmak istenen Hema Limanı ÇED olumlu kararı ve 1/25 bin ölçekli Zonguldak Çevre Düzeni Planı’nda yapılan değişikliklerin iptali için açılan davaları da reddetti.

Daha önce 5 kez iptal edilen dosyalara siyasi baskı sonucu izin

Daha önce Bartın-Amasra halkının tepkisi nedeniyle 5 kez iptal edilen veya bakanlığın dolaplarında bekletilen termik santral dosyalarının, Ekim 2016 tarihinden sonra raflardan indirildiğini ve termik santral için gereken bütün izinlerin kısa süre içinde siyasi baskılar sonucu verildiğini belirten platform termik santral yapımının önünü açan bu kararlarla ortaya çıkacak tehditleri sıraladı:

Termik santralin;

 1. Bartın ilinin ekonomik yapısının bozulmasına neden olacağı,
 2. Yabancı ortak, yabancı sermaye, yabancı teknoloji, ithal kömür ve yabancı işçiye bağımlı olan bu proje enerjide dışa bağımlılığı artıracağı,
 3. Türkiye’nin ilk PANParks Sertifikalı milli parkı olan Küre Dağları Milli Parkı’nı tehdit altında bırakacağı,
 4. Unesco Geçici Miras listesine girmiş olan Amasra’nın bu niteliğini ortadan kaldıracağı
 5. Tarlaağzı ve Gömü Köyleri ile diğer yakın yerleşimlerin boşaltılmasına neden olacağı,
 6. Karasu, Güzelcehisar, Saraylı, Gürgenpınarı gibi seracılık, çilek ve fındık tarımı yapan köylerdeki tarımsal üretimini tehdit edeceği,
 7. İnkumu, Amasra, Güzelcehisar, Çakraz ve diğer kıyı yerleşimlerindeki turizm etkinliklerini tehdit edeceği,
 8. Denize boşaltılacak soğutma suyuyla deniz ekosistemine ciddi zararlar vereceği,
 9. Deniz ekosisteminin zarar görmesi yöredeki balıkçılık etkinliklerinin zarar görmesine neden olacağı,
 10. Bu nedenlerle tarım, turizm, balıkçılık, ormancılık vb. sektörlerde istihdam kaybı yaratacağı,
 11. Bartın’ın içme suyunu sağlayan “Kavşak Suyu Havzası”na zarar verecek, yaklaşık 100 bin kişilik nüfusun bedava temin ettiği içme suyunu tehlikeye sokacağı,
 12. Havaya bırakacağı gaz ve toz nedeniyle hava, toprak ve su kirliliğini arttıracağı,
 13. Asit yağışlarını artıracağı,
 14. Küresel İklim Değişikliğini arttıracağı,
 15. “Enversiyon”un şiddetini arttırarak ölümcül sonuçlar doğuracağı,
 16. Yöredeki endemik ve nesli tehlike altında bulunan bitki ve hayvan türlerine zarar vereceği,
 17. İnsan sağlığı üzerindeki bronşite, amfizeme, akut ve kronik akciğer hastalıklarına ve damar hastalıkları gibi etkilere neden olacak, toplumun psikolojik sağlığına zarar verecek, yaşam kalitesini düşüreceği,
 18. Termik santral ve kül depolama alanı için yüzlerce hektarlık doğal orman ekosisteminin ortadan kaldırılacak ve yüz binlerce ağacın kesilmesine neden olacağı belirtildi.

“Amasra hiçbir şirkete peşkeş çektirilmeyecek kadar değerli”

“Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, Amasra’da yapılmak istenen termik santrali engelleyecek hukuki seçeneklere sahibiz” denilen açıklamada Bartın Belediyesi’nin Kavşak Suyu özelinde termik santrale karşı açtığı davanın Zonguldak İdare Mahkemesi’nde sürdüğü ifade edildi. Bartın Platformu’nun Zonguldak İdare Mahkemesi’nin üç ayrı dava hakkında verdiği ret kararlarına üst mahkemelerde itiraz edeceği, bu davaların Bölge İstinaf Mahkemesi’nde ve Danıştay’da takipçisi olacağı bildirildi.

Ne olursa olsun Amasra’nın hiçbir şirkete peşkeş çektirilmeyecek kadar değerli olduğunun ifade edildiği açıklama “Amasra’yı termik santraline kurban etmeyeceğiz” sözü ile son buldu.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur