KESK üyelerinin direnişi 58. haftasında: “İşimiz, onurumuz ve geleceğimiz için direniyoruz”

KHK saldırılarıyla İstanbul’da ihraç edilen KESK üyesi emekçilerin Bakırköy ve Kadıköy’deki direnişleri 58. haftasına girdi

OHAL kararnameleri ile İstanbul’da ihraç edilen KESK üyelerinin Kadıköy ve Bakırköy’deki direnişi 58. haftasında devam ediyor.

Bakırköy

Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda biraraya gelen emekçiler “İşimizi ekmeğimizi geri alacağız” pankartını açarak oturma eylemine başladılar. İmza kampanyası ve müzik yayını ile oturma eylemini sürdüren emekçiler adına basın açıklamasını Fatma Akkın gerçekleştirdi.

İktidarın yalanlarına karşı 58 haftadır işleri, onurları ve gelecekleri için direnişin sürdüğünü belirten Akkın, “Yaşadığımız coğrafyanın içine düşürüldüğü yoksulluk, diktatörlük, savaş, düşmanlık ve korku havası, var olan iktidarın yalanları nedeniyledir. Biz buna karşılık, insanlığın varlık değerleri olan onuru, paylaşımı, dayanışmayı ve kardeşliği savunuyoruz. Yani hakikati. Ve bizi aç bırakarak hakikati savunmamızı engelleyemeyecekler” diye belirtti.

Bir gece yarısı çıkarılan KHK’lar ile ihraç edildiklerini hatırlatan Akkın, “İstediler ki televizyonlarda, gazetelerde, mitinglerde söyledikleri yalanlara teslim olalım. Onlara itaat edelim ve bildiğimiz, gözümüzün önündeki hakikati reddedelim. Onların gerici, yobaz, ayrımcı, sömürücü diktatörlük düzenlerinin önünde diz çökelim” dedi.

Ama biz diz çökmedik. Tarih boyunca insanlığın biriktirdiği değerlere sahip çıktık. Ve bu değerlerin temsilcileri olarak sözümüzü söylemeye devam ettik” diye kaydeden Akkın “Savaşa, zulme, yoksulluğa, gericiliğe karşı çıkıyoruz. Bu baskı ve zulüm düzeninin değil, emeğin, bilimin, sanatın, demokrasinin ve özgürlüklerin tarihe miras kalmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kadıköy

Kadıköy Altıyol’da biraraya gelen kamu emekçileri “Haksız hukuksuz ihraçlara hayır! İşimizi geri alacağız” ve “KHK’lar gidecek biz kalacağız” pankartlarını açarak eylemlerine başladı. Direnişçiler adına basın açıklamasını Hüseyin Demir okudu. Gerici iktidara biat etmeyi reddettikleri için ihraç saldırılarına hedef olduklarını belirten Demir, baskı ve saldırılara karşın direnişlerinin 58 haftadır devam ettiğini vurguladı. Demir, “Mücadelemiz işimize geri dönünceye ve gasp edilmiş haklarımızı geri alıncaya kadar devam edecektir” diye kaydetti.

Kaynak: ETHA

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur