Sermayenin kredi borcu 22 milyar dolar arttı

Aralık ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunda 22 milyar dolar artış yaşandı. Uzun vadeli kredi borcu 220.6 milyar, kısa vadeli kredi borcu 18.3 milyar dolar seviyesinde

Merkez Bankası (TCMB) Aralık 2017’ye ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre aralık sonu itibarıyla, özel sektörün 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 18,2 milyar dolar artarak 220,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise 4 milyar dolar artarak 18,3 milyar dolar oldu

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,9 milyar dolar arttı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalar ise 5i9 milyar dolar artışla 30,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 998 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 209 milyon dolar düşüşle 4,i4 milyar dolar seviyesine geldi.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 8,4 milyar dolar arttı, tahvil stoku ise 1,3 milyar dolar artışla 6,9 milyar dolara çıktı.

Kısa vadeli borçlar

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,2 milyar dolar artışla 11,5 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,7 milyar dolar artışla 3,9 milyar dolar düzeyinde oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 220,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,6’sını dolar, yüzde 34,9’unu avro, yüzde 4,8’inin Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinsleri oluşturdu. 18,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcun ise yüzde 47,6’sını dolar, yüzde 29’unun avro ve yüzde 23i4’ünün Türk lirası oluşturdu.

Borcun yarısından fazlası finans kuruluşlarının

Sektör dağılımı incelendiğinde, aralık sonu itibarıyla, 220,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 48,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 18,3 milyar dolarlık kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 21,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 70,2 milyar dolar tutarında oldu.

 

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur