Her yağmurun afete dönmesinde İBB’nin payı ne?

TMMOB, yaptığı açıklamayla selin yönetimsel hatalar nedeniyle kontrol altına alınamadığını belirtti, 8 maddede İBB’nin yönetimsel hatalarını saydı: Afetleri yaratan doğa değil, doğaya müdahaledir

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu İstanbul’u vuran yoğun yağışın ardından yaşanan sel, afet ve maddi zararlı yıkımlara dair bir açıklama yaptı. Şehir yönetiminde planlama ve denetleme mekanizmalarının etkin kullanılması durumunda bu tür yağışların sonuçlarının kontrol edilebilir boyut kazandığını belirten TMMOB, yönetimsel hataları 8 maddede sıraladı.

Rant odaklı değil kamu yararını gözeten, doğadan yana tavır alan projelendirmenin yaşananların bir daha tekrar etmemesini sağlayacağının altını çizen TMMOB “Bilimsel bilgimiz ve mesleki deneyimimiz çerçevesinde bize yöneticileri uyarıyoruz: Afetleri yaratan doğa değil, doğaya müdahaledir” dedi.

İstanbul’u seller almasının 8 nedeni

1.Orman alanlarının, toprak örtüsünün ve su havzalarının yapılaşmaya açılarak yok edilmesi

2.Şehirde yapılan kazı-dolgu çalışmalarının doğal eğim koşullarının değişmesine neden olması

3.Betonlaşmanın artmasıyla bitki örtüsü tahrip edilerek tarım ve orman alanlarının infiltrasyon imkanının ortadan kaldırılması

4.Dere ıslahı yapılırken dere yataklarının betonlaştırılması

5.Yağmur suyu kanallarının yetersiz olması ve kanal sistemlerinin birleşik sistemle işletilmesi

6.Yağmur suyu ve atık su kanalizasyon bakımlarının düzenli yapılmaması

7.Kentsel dönüşüm sonrası nüfus artısına rağmen bölge altyapılarında kanal çapının değiştirilmemesi ya da yeni kanal ilavesi yapılmaması

8.Yağış oranlarının bütünsel ve yüzyıllık değil kısa vadeli hesaplanması

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur