Bunu da gördük; cam işçisi evinden de kovuldu – Can Şafak & Zafer Aydın & Aziz Çelik

Kristal-İş Genel Merkez Yönetim Kurulu, bir özel güvenlik şirketini sendikaya sokarak ve Çevik Kuvvet çağırarak, Şişecam tarafından haksız yere işten çıkarıldıkları için sendika binasında açlık grevi yapan Kristal-İş üyelerini dışarı attırdı.

Gözü paradan başka bir şey görmeyen Şişecam yöneticilerinin ekonomik kriz bahanesiyle işten attığı işçiler iki ayı aşkın bir süredir işlerine geri dönmek için mücadele veriyorlar. Mersinli cam işçileri, son çare olarak Mersin’de Paşabahçe fabrikası önünde ve İstanbul’da Kristal-İş Genel Merkezi’nde açlık grevine başlamışlardı.

Cam işçileri, bu mücadeleyi kendi başlarına, arkalarında sendikanın desteği ve gücü olmadan sürdürüyorlar. İşten atılan işçilerin kendi başına bırakılması, işçilerin sendikasız eylem yapması Kristal-İş Sendikası’nın 50 yıllık tarihinde bir ilkti.

Mersin cam işçileri, sendikanın desteğini almak için geldikleri, Kristal-iş Genel Merkezi’nden bugün polis nezaretinde dışarı atıldılar. Bu da Kristal-İş tarihine bir başka ilk olarak girdi.

Kendi üyelerini tehdit olarak, hasım olarak gören, işi, aşı ve çocuklarının geleceği için direnen işçilere karşı özel güvenlik şirketlerine, Çevik Kuvvet ekiplerine yaslanan bir sendikacı tipi, Kristal-İş’in tarihinde ve geleneğinde, hiçbir dönemde olmamıştı.

Sözün bittiği yerdeyiz. Bunu da gördük; Şişecam’ın işten attığı işçiler sendikalarından da atıldılar. Oysa sendika işçinin evidir. Kimse işçiyi evinden atamaz. Kimse işçiye sendikasında misafir ya da işgalci muamelesi yapamaz. Kimse sendikada yönetici kimliği taşıyor diye işçiye kapıyı gösteremez. İşçiyi öz yerinden atmaya ne kimsenin hakkı var, ne de yetkisi. Bu ne sendikacılık anlayışıyla bağdaşır, ne de akıl ve vicdanla.

İşten atılan işçilerin sorunlarını çözmek yerine, bu soğukta işçinin sendikasından kapı dışarı edilmesi, sokağa atılması hiçbir gerekçeyle izah edilemeyecek kadar ağır bir suçtur. Bu suçu işleyenler, bu büyük ayıbı hayatlarının sonuna kadar boyunlarında ağır bir zincir gibi taşımaya mahkumdurlar.

İşten atılan üyesini polis nezaretinde sendikadan atanlar, işçi olduklarını unutanlar, Kristal-İş’in değerlerini, geleneğini, demokratik sınıf sendikacılığı anlayışını ayaklar altına almışlardır.

Bizler, Kristal-İş’in 50 yıllık tarihinin yarısından çoğunda bulunmuş eski uzmanları olarak, bu suçu işleyenleri, bu suça ortak olanları kınıyoruz.

Bütün cam işçilerini, işten atılan arkadaşlarına amasız, fakatsız destek olmaya çağırıyoruz.


Sendika.Org, yayın hayatına başladığından bu yana işçi sınıfı hareketinin, solun ve genel olarak toplumsal muhalefetin gündemine ilişkin, farklı politik perspektiflerden düşünsel katkılara açık bir tartışma platformu olagelmiştir. Sitemizde yayımlanan yazılar yayın kurulunun politik perspektifiyle uyumluluk göstermeyebilir. Amacımız, mücadelenin gereksinim duyduğu bilimsel ve politik bilginin üretimini zenginleştirecek tüm katkılara, yayın ilkelerimiz çerçevesinde, olabildiğince yer verebilmektir.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur