Katliamın ardından iki günlük grev kararı: İnsanlığa sahip çıkan herkesi katılmaya çağırıyoruz

DİSK-KESK-TMMOB-TTB, Ankara’daki patlama sonrası yaptıkları basın açıklamasında iki günlük grev ilan ettiklerini duyurdu

ttb_basin_toplantisi_10ekim

DİSK-KESK-TMMOB-TTB, Ankara’daki patlama sonrası yaptıkları açıklamada  grev ilan ettiklerini duyurdu. Açıklamada  “Ölen arkadaşlarımızı anmak, faşist katliamı protesto etmek için üç gün yastayız/12-13 Ekim’de grevdeyiz!” denildi.

Ortak basın açıklamasını TTB Genel Başkanı Beyazıt İlhan okudu. “Katiller; diktatörlük hevesleri 7 Haziran seçimlerinde kursaklarında kalanlardır” denilen açıklamanın ardından kurum başkanları kısaca görüşlerini açıkladı.

Kurum başkanlarının açıklamalarından ifadeler şöyle:

KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen: “Buraya gelenlerin tek bir ortak talebi vardır. ‘Barış hemen şimdi’ diyenleri katlettiler, ancak savaşı durdurmak için mücadelemiz devam edecek.”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko: “Biz bu katliamlara yabancı değiliz. 1 Mayıs ’77 Taksim, Maraş ve Sivas katliamları, geçtiğimiz aylarda Diyarbakır ve Suruç’ta da gördük. 20 gün önceden tüm izinleri alınmış bir mitinge, bize güvenip de buraya gelen arkadaşlarımızı kaybettik. Bu faşist AKP iktidarından, bu katliamcı gelenekten hesap soruluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz, gelişmelerin takipçisi olacağız.”

ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay: “Ambulanstan önce TOMA geldi. Suçlular bellidir. Biz sizi hem öldürür hem de haber yapmanızı engelleriz diyorlar.”

TTB MYK üyesi Hüseyin Demirdizen: “TTB ve SES kan bağışı çağrısı yaparken yöneticiler kana ihtiyaç yok açıklaması yaptı. Eğer sağlık çalışanları miting alanında bulunmasaydı hem ölü hem de yaralı sayısı çok daha fazla olurdu.”

Basın açıklamasının tam metni şöyle;

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

Ölen arkadaşlarımızı anmak, faşist katliamı protesto etmek için yarından itibaren yastayız/12-13 ekim günleri bütün Türkiye’de grevdeyiz!

Bugün Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için toplanmıştık.

Türkiye’nin dört bir yanından gelmiştik.

Emek, Barış, Demokrasi taleplerimizi haykırmak için gelmiştik.

İşçilerin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, mağdurların sesini duyurmak için gelmiştik.

“Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi!” demek için gelmiştik.

Saray’ın saltanatı uğruna aylardır kan dökenlere “Dur!” demek için gelmiştik.

Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye karşı emeğin mücadelesini hep birlikte yükseltmek için gelmiştik.

Başvurusu Ankara Valiliği’ne yapılmış (ve Valilikçe uygun görülmüş), bütünüyle barışçıl bir miting için gelmiştik.

Türkülerimizle, halaylarımızla, pankartlarımızla, sloganlarımızla ve coşkuyla miting alanına yürüyüşümüz başlarken patlattılar bombaları.

Türkiye’nin göbeğinde, Ankara Garı’nın, binlerce polisin gözü önünde patlattılar.

Şu ana kadar belirlenebilen seksen altı kardeşimiz hayatını kaybetti, yüzlerce kardeşimiz yaralandı.

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu söylemesin.

Bombaları tanıyoruz.

18 Mayıs’ta Adana ve Mersin’deki, 5 Haziran’da Diyarbakır’daki, 20 Temmuz’da Suruçtaki patlamalardan tanıyoruz; “aynı seriden” olduğunu biliyoruz.

Katilleri tanıyoruz.

Katiller; diktatörlük hevesleri 7 Haziran seçimlerinde kursaklarında kalanlardır.

Katiller; 400 vekil alamadıkları için ülkeyi iç savaşa sürükleyenlerdir.

Katiller; yarattıkları terör ve dehşetin korkusuyla 1 Kasım seçimlerinden galip çıkmaya çalışanlardır.

Katiller; aylardır AKrep’lerle, TOMA’larla, tanklarla, toplarla ülkeyi kan gölüne çevirenlerdir.

Amaçlarını biliyoruz.

Amaçları; bizi korkutarak, bizi yıldırarak, bizi sindirerek on üç yıllık zulüm ve hırsızlık düzenlerini sürdürmeye çalışmaktır.

Amaçları; Gezi İsyanı’ndan bu yana diktatörlüğe karşı direnen milyonlarca yurttaşın iradesini kırmaktır.

Amaçları; halkın iradesine rağmen KaçAK Saray’daki iktidarlarını devam ettirmeye çalışmaktır.

Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimiz kana bulayanlara sesleniyoruz:

Bütün vahşetinize, bütün şiddetinize, bütün katliamlarınıza rağmen eşit, özgür, demokratik bir ülkede bir arada yaşamı ve barışı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz!

Bizi korkutmaya, bizi yıldırmaya, bizi sindirmeye çalışanlara sesleniyoruz:

Korkmayacağız, yılmayacağız, unutmayacağız ve affetmeyeceğiz!

Döktüğünüz kanda boğulacaksınız!

Ölen Arkadaşlarımızı Anmak, Faşist Katliamı Protesto Etmek İçin Yarından İtibaren Üç Gün Yastayız/12-13 Ekim Pazartesi-Salı Günleri Bütün Türkiye’de Grevdeyiz!

Bütün Sendikaları, Bütün Meslek Örgütlerini, Bütün Siyasi Partileri, Örgütlü-Örgütsüz, Hangi Sendikanın Üyesi Olursa Olsun Bütün İşçileri-Bütün Kamu Çalışanlarını, İnsanlığa Sahip Çıkan Bütün Yurttaşlarımızı Katılmaya Çağırıyoruz!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Tabipleri Birliği

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur