Kıbrıs’ta iş cinayetlerine karşı ortak mücadele

Kıbrıs’ta 19 örgüt artan iş cinayetlerine dikkat çekmek için açıklama yaptı ve mücadeleyi yükselteceğini belirtti

Kıbrıs’ın kuzeyinde iş cinayetlerinin, iş kazalarının, güvencesiz çalıştırılmanın, özel sektörde çalışan emekçilerin sömürüsünün gün geçtikçe artmasına dikkat çekmek için 19 örgüt birlikte açıklama yaptı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı halka hesap vermeye çağırdı.

“Son 5 yılda ölen sayısı 30’a ulaştı”

Açıklamada “Ülkemizde artık neredeyse her ay bir veya iki iş cinayeti yaşanmakta, meydana gelen onlarca iş kazasında birçok emekçi yaralanmaktadır. Geçtiğimiz hafta biri Mağusa’da diğeri de Balıkesir köyünde yaşanan iki iş cinayetinde iki emekçimiz hayatını kaybetmiştir. 2015 yılı içerisinde iş cinayetlerinden hayatını kaybeden emekçilerin sayısı Haziran ayı itibariyle 7’ye yükselmişti. 2014 yılında iş cinayetlerinden hayatını kaybedenlerin sayısı 6 iken, 2015 yılında bu iş cinayetlerinden ölenlerin sayısı 7’ye ulaşmış durumda. Son beş yıl içerisinde iş cinayetlerinden ölenlerin sayısı ise geçen hafta yaşanan ölümlerle 30’a ulaştı” dendi.

Hükümet patronların yanında

Bu tablo karşısında hiç bir hesap vermeyen hükümetlerin, özür dilemeye bile yeltenmedikleri belirtildi. Hükümetlerin patronlara karşı herhangi bir uygulama ya da denetleme yapmazken emekçilerin işyerlerinde sendikalaşma ve örgütlenme girişimini patronların yasa dışı şekilde bastırmasına da göz yumduğu vurgulandı.

İş cinayetlerinin önlenmesi için 5 talep sıralandı

Açıklamada iş cinayetlerinin önlenmesi için talepler sıralandı: “1-Uluslararası normlarda, yasalarımızla da belirlenmiş olan işçi sağlığı ve güvenliği kriterlerinin, ILO düzenlemelerinin uygulanması. 2-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın şov yapmak yerine ciddi bir şekilde Bakanlık bünyesinde işçi sağlığı ve güvenliği ihlallerini denetleyecek kapasiteye ulaşarak, temel görevlerinden biri olan söz konusu denetimleri yerine getirmesi. 3-Hükümetin her hangi bir iş yeri açma izni için işçi sağlığı ve güvenliği kriterlerinin uygulanmasını şart haline getirmesi. 4- İş yerlerinde sendikalaşmayı engelleyen işverenlere ağır yaptırım uygulanması. Sendikalaşmanın önünün açılması. Bunun patronlara ekstra primler ve teşvikler ödenerek değil, en temel insan haklarından biri olan örgütlenme hakkını engelleyenlere ağır yaptırımlar uygulayarak gerçekleştirilmesi. 5-Derhal iş mahkemelerinin kurulması. Gerek sendikalaşmaya karşı çıkan iş verenlerin gerekse de işçi güvenliği ve sağlığı kriterlerini uygulamayan işverenlerin hem şu anki yasal mevzuat işletilerek yargılanması hem de kurulacak olan iş mahkemelerinde yargılanması.” Açıklama taleplerin takipçisi olunacağı ve mücadelenin yükseltileceği belirtilerek bitirildi.

Açıklamayı imzalayan örgütler: DEV-İŞ (Devrimci Genel-İş, Emek-İş, Petrol-İş), TÜRK-SEN, BES, GÜÇ-SEN, KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-SEN, BASIN-SEN, KTAMS, KOOP-SEN,  Feminist Atölye (FEMA), Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Mülteci Hakları Derneği (MHD), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Bağımsızlık Yolu, Devrimci Komünist Birlik (DKB), Baraka Kültür Merkezi

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur