Koç Üniversitesi’nde güvencesizliğe karşı kampanya

Koç Üniversiteliler Dayanışması somut talepleri için geniş katılımlı bir imza kampanyası başlattı

13mayıs6

Koç Üniversiteliler Dayanışması, Koç Üniversitesi’nde artan güvencesiz çalışma koşullarına ve tepeden inme karar alma mekanizmasına karşı taleplerini dile getirmek ve üniversite yönetimini uyarmak için 2 Nisan günü büyük çaplı bir eylem gerçekleştirmişti. Asistan ve öğretim görevlileri tarafından verilen dilekçelere, düzenlenen geniş katılımlı forum ve eyleme rağmen üniversite yönetiminden resmi bir yanıt alamayan dayanışma, taleplerine ilişkin bir imza kampanyası başlattı. 1000’i geçen sayıda öğrenci, işçi, öğretim görevlisi, okutman ve asistanın altına imza attığı talepler, Üniversite Rektörlüğü önünde yapılan bir eylemle rektöre teslim edildi.

Üniversite bileşenleri, üniversitede işçilerin, akademik kadronun ve asistanların üstünde gün geçtikçe artan baskılara, iş güvencesizliğine ve öğretim kalitesindeki düşüşe karşı itirazlarını bir kez daha yineledi ve “Sorduk, bekledik, cevap istiyoruz” sloganı ile üniversite yönetiminin kayıtsızlığını eleştirdi.

“Koç Üniversitesi Bileşenleri olarak taleplerimizdir” pankartı eşliğinde, Üniversite  Rektörlüğü önünde yapılan eylem boyunca “Müşteri değil, öğrenciyiz”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Taşerona hayır, bu kadro bizim” sloganları atıldı. Yapılan basın açıklamasında, 2 Nisan eyleminde değinilen sorunlar ve bu sorunlara ilişkin Dayanışma’nın somut talepleri yinelendi.

Üniversite yönetiminin birçok öğretim üyesinin sözleşmelerini yenilemediği; okutmanlara statülerini ve maaşlarını değiştiren sözleşmeler dayattığı; yüksek lisans ve doktora öğrencilerini sigortasız ve güvencesiz çalışmaya mahkum ettiği belirtildi.

Asistanların eğitimlerine devam ederken aynı zamanda tanımsız akademik ve idari işler de yapmak zorunda bırakıldığına değinen dayanışma, asistanların son birkaç yıldır maaşlarında artış yapılmadığını belirtti.

Açıklamada yönetimin iki sene önce Taşeron İzleme Kurulu’nu tanıyacağına söz vermesine rağmen, hem bu sözünü tutmadığı hem de işçiler üzerindeki iş yükünü arttırdığı vurgulanırken, üniversitede işten çıkarmaların da devam ettiği belirtildi. Ayrıca güvencesiz çalışma koşullarının eğitim kalitesini düşürdüğü vurgulanarak, “Sizin tepeden inme kararlarınız varsa bizim de gittikçe büyüyen ve güçlenen bir dayanışmamız var. Koç Üniversitesi şirket değil, kamu hizmeti veren bir eğitim kurumudur. Bütün kararlar buna uygun olarak alınmalıdır. Bu temelde, üniversite yönetimini taleplerimizi yerine getirmeye davet ediyoruz” dendi.

1000’den fazla Koç Üniversitelinin imza attığı metindeki talepler şöyle sıralandı:

  • Sözleşmeleri yenilenmeyeceği kendilerine duyurulan tüm öğretim görevlilerinin sözleşmeleri var olan statüleri değiştirilmeksizin yenilensin.
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sigortalı ve güvenceli çalışma hakkı verilsin.
  • Okutmanların maaş dahil olmak üzere kazanılmış tüm hakları korunsun.
  • Taşeron işçilerinin işten çıkarılmasına son verilsin. Daha fazla sayıda işçi istihdam edilsin. İşçilerin iş yükü ağırlaştırılmasın.

Basın açıklamasının ardından, Koç Üniversiteliler Dayanışması’nı temsilen işçi, öğrenci, öğretim görevlisi, asistan ve okutmandan oluşan 5 kişilik bir grup, toplanan imzaları üniversite rektörüne teslim etti. Üniversite Rektörlüğü’nün kapısına Dayanışma’nın taleplerini sıralayan pankart asılarak eylem sonlandırıldı.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur