DİSK, KESK, TMMOB, TTB: “Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemi çökmüştür”

Güvenpark’ta bir araya gelen Ankaralılar, Torun Center İnşaatı’nda yaşanan iş cinayetini protesto etti. Çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün destek verdiği eyleme yüzlerce Ankaralı katılırken, iş cinayetlerine ve taşerona sistemine karşı öfke dövizlere yansıdı

disk_kesk_tmmob_ttb_2014_09_08_torun_center_insaat_protesto (7)

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla Güvenpark’ta bir araya Ankaralılar, İstanbul’da Torun Center İnşaatı’nda yaşanan iş cinayetini protesto etti. Birçok siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün de destek verdiği eyleme yüzlerce Ankaralı katıldı. Ankaralılar “Taşeron cinayettir yasaklansın”, “İş kazası değil katliam” gibi sloganların yazılı olduğu birçok döviz taşıdı.

disk_kesk_tmmob_ttb_2014_09_08_torun_center_insaat_protesto (8)

“Katil AKP hesap verecek”, “Hırsız, katil AKP”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” gibi sloganların hep bir ağızdan atıldığı eylemde KESK, DİSK, TMMOB, TTB adına bir açıklama gerçekleştirildi. Açıklamada İstanbul Tabip Odası’nın katliamın yaşandığı inşaatta önlem alınmasını gerektiğini belirtmesine rağmen önlem alınmadığı, bunun sonucunda bu katliamın yaşanmasında en büyük sorumluluğun denetlemeleri düzgün yapmayan hükümet olduğu ifade edildi.

İşçileri öldüren bu sistemin bugün kurulmadığının, ancak AKP’nin bu sistemi en kötü noktaya taşıdığının belirtildiği açıklamada ayrıca Türkiye’deki işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkındaki 6331 sayılı yasa ile yapılandırılan sistemin çökmüş olduğu ve bunu düzeltmenin tek yolunun sistemin işçiler tarafından tekrar kurulması olduğu vurgulandı.

disk_kesk_tmmob_ttb_2014_09_08_torun_center_insaat_protesto (1)Açıklamada ayrıca şunlar söylendi:

İşçi ölümlerinde Avrupa’da birinci, Dünya’da ise ikinciliğe terfi etmenin arifesindeyiz. Bunun sorumluluğu işçiler için kılını kıpırdatmayan AKP’nindir. Daha öncede ifade ettik şimdide ifade ediyoruz, belki bu kez dikkate alınır. Bu sorunun çözümü için önerilerimiz şunlar:

  • Taşeron ve güvencesiz üretim sistemi tamamen yasaklanmalıdır.
  • Sendikalar, meslek odaları, birlikleri ve üniversiteler ile sağlık, iş güvenliği ve çevreyle ilgili özerk-demokratik bir kurumsal yapı oluşturulmalıdır.
  • Sendikaların örgütlenmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Biz emek ve meslek örgütleri olarak iş cinayetlerinin ilk nedeni olarak gördüğümüz taşeronlaştırma uygulamalarına karşı mücadelemizi azimle sürdüreceğimizi, bu cinayette sorumlu olanların hak ettikleri şekilde cezalandırılması için sürecin her zaman takibinde olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Ankaralılar, açıklamanın ardından taşeron sistemine ve iş cinayetlerine göz yuman AKP’ye karşı mücadele edeceklerini belirterek eylemlerini sonlandırdı.

disk_kesk_tmmob_ttb_2014_09_08_torun_center_insaat_protesto (5) disk_kesk_tmmob_ttb_2014_09_08_torun_center_insaat_protesto (4)disk_kesk_tmmob_ttb_2014_09_08_torun_center_insaat_protesto (9) disk_kesk_tmmob_ttb_2014_09_08_torun_center_insaat_protesto (3) disk_kesk_tmmob_ttb_2014_09_08_torun_center_insaat_protesto (2)

Sendika.Org/ Ankara

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur