Topçu Kışlası hukuken de imkansız!

Danıştay’ın Taksim Yayalaştırma Projesi’nin iptal eden kararı ile sadece proje ve tüneller değil, Topçu Kışlası’nın yapılması da imkansız hale geldi

Danıstay 6. Dairesi, İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin Taksim Yayalaştırma Projesi’ni iptal kararını 6 Mayıs’ta onadı. Radikal’den Ömer Erbil’in haberine göre, böylece sadece proje ve tüneller değil, Topçu Kışlası’nın yapılması da imkansız hale geldi. İçinde buz pateninin de yer aldığı, İstanbul 2 No’lu Koruma Kurulu’nun reddettiği ama Koruma Yüksek Kurulu’nun kabul ettiği proje, rafa kalktı.

Plan, Gezi Parkı’nı da içeriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 17 Ocak 2012’de ilan ettiği tadilatlı imar planı ile Taksim Yayalaştırma Projesi başlamış, Gezi Parkı’na da Topçu Kışlası yapılmasının önü açılmıştı. Mimarlar, Şehir Plancıları ve Peyzaj Mimarları Odası bu plan tadilatlarının şehircilik ilkelerine ve mevcut yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye götürmüştü.

İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde açılan davaya gönderilen bilirkişi raporunda söz konusu planın sadece Taksim Yayalaştırma Projesi gibi görünmekle birlikte aslında Gezi Parkı’nı da içerdiği ve alanın planlamasının sonradan düzenlemek üzere ayrılarak belirsiz bırakıldığı belirtilmişti. Raporda plan değişikliklerinin çevre, kültürel ve doğal miras, kültürel ve ekonomik yapı, teknik altyapı, sosyal donatı, yapı ve sokak dokusu, mülkiyet yapısı, ulaşım, dolaşım sistemi, şehircilik, planlama ve koruma ilkelerine uygun olmadığı da tespit edilmişti.

İstanbul 1. İdare Mahkemesi, 6 Haziran tarihli kararında plan değişikliğinin “Şehircilik prensiplerine, koruma kurulu kararı ilkeleriyle, planlama esaslarına uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine” vardı.

Park alanını değiştirmek için zorunluluk ne?

Danıştay da, Kültür Bakanlığı ile İBB’nin yaptığı itirazı reddederek mahkemenin kararını onadı. Kararda sadece yayalaştırma projesi değil, Topçu Kışlası da yer alıyor. Mahkemenin gerekçeleri arasında Gezi Parkı ile ilgili şöyle deniliyor: “Beyoğlu Sit Alanı Koruma Amaçlı Planları’nda Gezi Parkı olarak ayrı kullanıma bırakılmış olan alanın kısa bir süre sonra bu fonksiyonunun değiştirilmesine ancak zorunluluk hallerinde ve yakın bölgede eşdeğer bir alan ayrılması suretiyle yapılabilir. Yasal mevzuat gereği olduğu halde bu değişikliğin zorunluluk sebeplerinin hukuken ortaya konulmadığı gibi çevrede eşdeğer bir alanın da ayrılmadığı anlaşılıyor. Yine plan onama sınırı içinde bir alanın ‘planlamasının’ sonradan düzenlenmek üzere ayrılmasının plan kapsamında önemli bir eksiklik olması nedeniyle plan bütünlüğüne olumsuz etkilerinin olabileceği, ayrıca plan notlarında ‘Taksim Kışlası’yla ilgili hüküm olduğu halde dava konusu planlarda bununla ilgili bir belirlemenin yapılmadığından dava konusu Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliklerinin şehircilik ilkeleriyle planlama tekniklerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır”

İBB hülle yapacak mı?

Taksim’de trafiğin yeraltına alınması ile ilgili ilk etap tamamlandı, Tarlabaşı’ndan gelen trafik Taksim’de yapılan tünel ile Harbiye’ye bağlandı. 2. etap ise Sıraselviler ile Gümüşsuyu yönünden gelen trafiğin yeraltına alınması aşaması. Plan tadilatlarının iptalinden sonra İBB artık bu projeyi de rafa kaldırmak zorunda. Ancak açılan tünel eski haline döndürülmeyip mevcut haliyle kullanımına devam edilecek. İBB yaylaştırma projesi ile ilgili Taksim Meydan’da peyzaj çalışması dışında yeni bir işlem yapamayacak ama yargı kararına rağmen devam iden hülleli inşaatlar gibi yeni bir plan tadilatı ile yayalaştırma projesini yasanın izin verdiği haliyle yeniden gündeme getirebilir.

Sendika.Org

 

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur