Soma katliamının gerçek sorumluları

Soma’daki maden kazasının sorumlusu başta Soma Holding. Ama madenlerde insanlık dışı koşullarda, işçi sağlığı önlemlerini almadan çalıştırmanın ve taşeronlaştırmanın önünü açan AKP’nin payını da kimse inkar edemez

Bir madenin üretim yapabilmesi için; Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden maden ruhsatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED raporu ve depolama izni, Sağlık Bakanlığı’ndan emisyon izinleriyle birlikte yer seçimi, tesis ve açma izinleri, arazi sahibinden ya da Köy İşleri Genel Müdürlüğü’nden arazi kullanım izni, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan imar ve inşaat izni, İçişleri Bakanlığı’ndan patlayıcı kullanma izni, belediye ya da DSİ’den su ruhsatı, TEDAŞ’tan elektrik ruhsatı alması gerekli.

Ruhsat ve izinlerin yanı sıra Çalışma Bakanlığı’na işyeri bildirimi yapılması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşünün alınması da gerekiyor.

Tüm bu bakanlık ve kurumların açık rolü, AKP hükümetinin tepeden tırnağa bu katliamın sorumluluğunu taşıdığını gösteriyor.

AKP’nin yasası da çözüm olmadı

2005’te AKP döneminde çıkarılan Maden Yasası‘yla rödövans yasal hale geldi. Başta madenlerde olmak üzere 2009’dan itibaren medyana gelen iş kazaları AKP’yi yeni bir yasa yapmaya zorladı ancak AKP’nin 2012’de çıkardığı İş Güvenliği Yasası da iş kazalarına engel olmadı.

Oysa sendikalar, taşeron sistem kaldırılmadığı ve güvencesiz çalıştırmanın önüne geçilmediği sürece madencilik işkolunda iş kazalarının önüne geçilemeyeceğini yıllardır dile getiriyor.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur