Soma için suç duyurusu: Gerçekleşeceği bilinmesine rağmen…

İzmir Barosu, Soma katliamına ilişkin olarak dün (16 Mayıs) suç duyurusunda bulundu: Katliamın gerçekleşeceği bilinmesine rağmen, işçiler güvenliksiz koşullarda çalıştırılmaya devam edildi!

İzmir Baro Başkanı Av. Ercan Demir adına Soma Holding, Soma Kömür İşletmeleri şirketleri ve bunların yönetim kurulu üyeleri için Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda suç isnadı da kasten öldürme ve kasten yaralama.

Duyuruda, ölenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin gerçek bilgilerin paylaşılmaması ve ölümleri maden işçisinin “fıtratı”na bağlayan açıklamaların, sorumluların tespiti ve cezalandırılması konusundaki beklentilerin boşa çıkacağı kaygısı yarattığı belirtildi. “Yürütülecek soruşturmanın bağımsız ve tarafsızlığının sağlanması, hızlı, etkin ve yeterli olabilmesi için bir kısım tedbirlerin de alınmasını sağlamak amacıyla bu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur” denildi.

Önlemler bilinçli olarak alınmamış

Açıklamada, aynı maden ocağında önceki yıllarda gerçekleşen ölümlü yangınlara, yakın dönemde yaşanan yangın riskine ve Bakanlıkça yapılan teftişlerde eksikliklerin tespit edilerek para cezasının kesilmesine atfen işçilerin korunması için gerekli önlemlerin bilinçli olarak alınmadığı belirtildi. Şirketin sahibi Alp Gürkan’ın maliyeti düşürmesiyle övündüğü açıklaması da maliyetten kaçınmak için gerekli önlemlerin alınmamasına örnek olarak gösterildi.

Katliamın gerçekleşeceği bilinmesine rağmen…

Katliamın gerçekleşeceğinin neredeyse kesin olduğu bilinmesine rağmen, işçilerin aynı koşullarda çalıştırılmaya devam edildiği belirtilerek “işveren tarafından iş sağlığı ve güvenliğine ilişlkin bir çok hukuk normunun ihlal edildiği anlaşılmaktadır” denildi, sözkonusu yasa maddelerine yer verildi.

Yaşanan ölüm ve yaralanmaların haber vererek geldiği için olayın “ihmal ve taksir”le açıklanamaz nitelikte olduğu söylendi, “Ülkemizde iş kazası sonucu ölümler artık iş cinayeti olarak adlandırılır olmuştur” denildi. Soruşturmanın Ceza Kanunu’na göre kasten öldürme, kasten yaralama ve yaralama suçunun ağırlaştırılmış halleri kapsamında yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Birikimini işçi ölümleriyle sağladığı malvarlığına el konulsun!

Şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmaları için kamu davası açılmasının talep edildiği duyuruda, soruşturmanın sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için bazı tedbirlerin alınması istendi:

Şüpheli durumundaki holding ve şirket yöneticileri ile işveren vekili sıfatı ve denetici sıfatı bulunan kişilerin tutuklanmalarına karar verilmesi,

Talebin reddi halinde şüphelilerin kaçmasını önlemek amacı ile özellikle yurtdışına çıkma yasağının uygulanması,

Üretim maliyetlerini düşük tutmak adına gerekli önlemleri almayarak işletme karını yükselten, sermaye birikimini bu şekilde sağlayan tüzel kişiliklerin de olaydaki sorumluluğu sebebiyle holding ve şirket yöneticilerinin kişisel malvarlıkları ile Soma Holding ve Soma Kömür İşletmeleri’nin  hem suç mahallindeki hem de Zonguldak kömür işletmelerinde ve Mersin krom işletmelerindeki tüm mal varlıkları üzerine tedbir konulması ve yargılama sonucunda müsadere kararı alınması talep edildi.

 Sendika.Org

 

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur