Okmeydanı’nda Soma için, taşeron işçinin hakkı için direniş

İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Soma için taşerona karşı iş bırakan ve işten atılan Dev Sağlık İş işyeri temsilcisi 8 işçi direnişlerini sürdürüyor

dev_saglik_okmeydani_26MayısSoma faciasının gerçekleşmesinin ardından sendikalar ve konfederasyonlarının çağrısı ile iş bırakma eylemine katılan Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi işçileri bu eylemler nedeniyle 22 Mayıs’ta işten çıkarılmıştı. İşten çıkarılan 8 işçinin tamamı DİSK Dev Sağlık-İş Sendikası işyeri temsilcisi.

İşten çıkarma karşısında hastane önünde başlayan direniş sürüyor. İşçiler 23 Mayıs’tan beri hastane bahçesinde direniş sürdürüyor. Mesai giriş çıkışları ve her öğlen arası gerçekleşen toplu eylemlerle hastane yönetimi bu hukuksuz ve gayri vicdani uygulamadan vazgeçmeye çağrılıyor.

Dev Sağlık-İş’in her öğlen gerçekleştirdiği eylemler bugün düzenlenen basın açıklaması ile devam etti. Öğlen saatlerinde Hastane bahçesinde bir araya gelen işçilere hastanede örgütlü bulunan SES ve İstanbul Tabip Odası temsilcileri de katıldı.

Bugün (26 Mayıs) Hastane önünde gerçekleştirilen eylemde ilk sözü Dev Sağlık-İş Genel Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu aldı. Çerkezoğlu Okmeydanı Hastanesi’nde geçmişte de benzer işten atma uygulamaları ile karşılaştıklarını her ikisinde de sürdürülen direnişlerin kazanımla sonuçlandığını hatırlatarak sendika olarak yine aynı iradeyi ortaya koyduklarını belirtti. Çerkezoğlu, Soma eylemi nedeniyle işyeri temsilcilerinin işten çıkarılmasının iki boyutuna dikkat çekerek amacın hem Soma faciasına tepki eylemlerinin faturasını taşeron işçiye kesmek hem de direnen ve sorumlulardan hesap soran işçilere bu işten atma saldırısı ile mesaj verilmek istendiğini ifade etti. Soma’nın hesabını sorma bilinci ile Okmeydanı’nda direnişe devam edeceklerini ifade etti.

Çerkezoğlu’nun ardından İstanbul Tabip Odası üyesi bir doktor söz alarak işten atılan işçiler için süren direnişin sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu bir kere daha kanıtladığını belirtti. Sağlık işçilerinin her türlü hak alma mücadelesinde yanlarında olduklarını ifade etti.

İşten atılan işçiler adına konuşan Nayil Tekin de taşeron düzeni ve güvencesiz çalışma nedeniyle hayatını kaybeden arkadaşlarını anmak, taşeron çalışmaya karşı seslerini duyurmak için gerçekleştirdikleri eylemin haklılığını anlatarak direnişlerini yalnızca taşerona karşı örgütlü iradelerini göstermek için değil Soma’yı unutturmamak için de sürdüreceklerini ifade etti.

Okmeydanı Hastanesi direnişçileri mesai başlangıcı ve bitiminde ve her öğlen arasında eylemlerine devam edecek.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur