Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden En son haber sitesine kınama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Taksim’de 1 Mayıs açıklaması yapmak isteyen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerine polisin müdahalesi sonucu görüntülere yansıyan bir kadına yönelik www.ensonhaber.com isimli internet sitesinde yer alan ‘sarışın seksi eylemci’ ifadesini kınadı.

TGC Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Medyada kadınlara yönelik kullanılan eril dilin son örneği Taksim’de 1 Mayıs açıklaması yapmak isteyen sendika ve meslek örgütleri temsilcileri arasında yer alan bir kadına yönelik olarak kullanıldı. Sarışın, seksi eylemci ibarelerine yer verilen www.ensonhaber.com sitesi daha sonra kullandığı başlığı ‘çakma devrimci, çakma sarışın’ olarak değiştirmiş ve aynı tutumunu sürdürmüştür. Sitenin bu tutumu Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin Gazetecinin Temel Görevlerini ve İlkelerini tarif eden E bendinin 3. Maddesine aykırıdır. Bu madde şöyle der:

Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu yapamaz. Gazeteci; her türden şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın yapamaz.’ www.ensonhaber.com sitesinin kadına yönelik bu tutumunu kınıyor, tüm meslektaşlarımızı TGC Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun bir yayıncılık anlayışı benimsemeye davet ediyoruz. “

Site daha sonra ilgili yazıyı 2 kez değiştirdi. Değiştirilen ifadelerde ayrımcı ve cinsiyetçi vurgu devam ediyordu.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur