Hükümetin ilk 1 Mayıs açıklamasında hafıza yok, akıl yok, hukuk yok

Geçen yıl alandaki inşaatı gerekçe göstererek Taksim’i 1 Mayıs’a kapatan AKP, bu yıl da hukuk dışı biçimde Taksim’i emekçilere yasaklamaya çalışıyor. Hükümetin engel olmadığı Taksim 1 Mayıs’larında hiçbir sorun yaşanmamış, mitingler iktidar karşıtı görkemli gösterilere dönüşmüştü

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’nin 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama kararını açıklamasının ardından hükümet tarafından ilk yanıt Çalışma Bakanı Faruk Çelik’ten geldi.

Çelik, 1 Mayıs’ta hayatını kaybedenler için anıta çelenk bırakıp anma yapılabileceğini, ancak mitingin belirlenen alanda yapılması gerektiğini savundu: “Müsaade edin de nerede toplumsal büyük gösterilerin yapılacağı konusunda belirlenen yerlerde bunları gerçekleştirelim. (…) Yer konusunda veya başka ideolojik çatışmalarla 1 Mayıs’ı eski anlayışlarla gündeme getirmek son derece yanlış.”

Yasaklı yıllar, yasaksız yıllar
AKP hükümetinin Taksim’deki 1 Mayıs gösterilerini engellediği 2007, 2008 ve 2009 yıllarında kent çapına yayılan polis terörü ve direnişle İstanbul felç olmuş ancak hükümet emekçilere geri adım attıramamıştı.

Yasağın olmadığı 2010, 2011, 2012 yıllarında ise herhangi bir sorun yaşanmamış, Taksim Küba ile birlikte dünyanın en kalabalık 1 Mayıs gösterilerine sahne olmuştu. Görkemli 1 Mayıs gösterilerinin hükümet karşıtı duruşu iktidarı rahatsız etmiş olacak ki, 2013’te AKP Taksim’i bir kez daha yasakladı. Gezi eylemleriyle isyana dönüşen gerilim, 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen emekçilere yönelik saldırıyla başlamıştı.

Hükümetin yasakta ısrarının hukuksal bir temeli de yok. Daha doğrusu hem iç hukuka hem uluslararası hukuka aykırı.

Anayasa Madde 34 der ki
Madde 34. – “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.”

AİHM tescillemişti: “Taksim 1 Mayıs alanıdır”
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2013’te verdiği karar ile hükümetin Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlaması engellemesiyle Toplantı ve İfade Özgürlüğünün ihlal edildiği, Hükümetin kısıtlama için kullandığı gerekçelerin gerekli ve kanıtlanabilir olmadığı, Toplantı Yapma Özgürlüğünün toplantının istenilen yerde yapılmasını da kapsadığı, soyut ve kanıtlanamayan bahanelerle emekçilere kapatılmak istenen ve kapatılan Taksim alanının kutlama alanı olduğunu tescil etmişti.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur