DHL’de örgütlü işçiler kazandı

TÜMTİS sendikası DHL’de 2 yıldır devam eden örgütlenme çalışmalarının kazanımla sonuçlandırdı. Birleşik ve kararlı bir mücadelenin ardından 2.200 işçiyi bağlayan toplu iş sözleşmesini de 21 Nisan’da imzaladığını duyurdu

TÜMTİS’ten yapılan açıklamada ‘’Sendikanın 2012 yılında başladığı DHL’deki örgütlenme faaliyetinin zorlu olduğu ve işveren sendika üyesi işçileri işten çıkarmış, istifaya zorlamış örgütlenmemizi engellemeye çalışmıştır’’ denildi.

Ancak bu çabaların, işçilerin kararlı duruşu sonucu ortadan kalktığı belirtilen açıklamada “kazanan DHL işçileri ve işçi sınıfı” denildi. İşten çıkartılan 25 işçinin 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren iş başı yapması, ücretlere giydirilmiş ve net olarak yüzde 32 ile 46 arasında zam yapılması kararlaştırıldı. İşten çıkarılan 7 işçinin ise kıdem ve sendikal hak tazminatları verilerek iş başı yaptırılmadı.

Yapılan açıklamada; toplu iş sözleşmesi ile birlikte sosyal yardımlarda da artış sağlandığı, ikramiyelerin de yılda 2’ye çıkarıldığı vurgulandı. TÜMTİS toplu iş sözleşmesinin işçilerin yüzde 90’ının kabulü ile imzalandığını belirtti.

TÜMTİS sendikasının açıkladığı, TİS sürecine dair kazanımları ise şöyle;

 750 taşeron işçi 01 Nisan 2014 tarihinde kadroya alınmış, ücretleri, 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren kadrolu işçilerle eşit seviyeye getirilmiştir. TİS ile alınan ücret zammı kadrolu işçilerle eşit seviyeye getirilen bu ücretlerine yansıtılmıştır.

Sosyal yardımlarda önemli artışlar sağlanmış, yılda 2 ikramiye alınmıştır. Yakacak yardımı 350 TL olurken, Eğitim yardımı; İlkokul 100 TL, Ortaokul 120 TL, Lise 150TL, Yüksekokul 200 TL olmuştur.  Evlenme yardımı 700 TL, doğum yardımı 200 TL, ölüm yardımı 500 TL olmuştur.

 9 TL olan yemek yardımı 12 TL’ye çıkartılmıştır ve kademelere göre en düşük 12 TL olmak üzere 15 TL’ye yükseltilmiştir.”

 

 Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur