Mahkeme TOKİ’yi Ataköy sahilde durdurdu

TOKİ’nin Ataköy sahilindeki inşaatlarına İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma kararı çıktı

atakoy-sahil-toki

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Ataköy sahilindeki inşaatların durdurulmasına ilişkin İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde açtığı ruhsat iptali davasında yürütmenin durdurulmasına karar verildi. 25 Şubat’ta alınan kararda mahkeme, “Olayın özelliği ve davanın durumunu da dikkate alarak, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idareden savunma ve ara kararı cevabı alınıncaya ve yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmenin durdurulmasına” oybirliğiyle karar verdi.

Mahkeme, davalı idare Bakırköy Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan dava konusu ruhsatlara ilişkin tüm bilgi ve belgelerle birlikte ilgili parsellerdeki tarihi yapı ve tescilli ağaç bilgilerinin de 30 günlük süre içinde mahkemeye sunulmasına karar verdi.

Sözkonusu alanlar, TOKİ’nin İstanbul 1 No’lu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nu devre dışı bırakması, kıyı kanunun çiğnenmesi gibi hukuksuzluklarla gündeme gelmişti.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur