Alevi dernekleri Maan Katliamı’nı protesto etti

AKP destekli cihatçı çetelerin 9 Şubat’ta Suriye’nin Maan köyünde gerçekleştirdiği Alevi katliamı İstanbul’da Alevi dernek ve federasyonları tarafından protesto edildimaan-eylem 5

9 Şubat’ta Suriye’nin Hama kentine bağlı Alevi köyü Maan’a saldıran cihatçı çeteler, aralarında kadın, çocuk ve engellilerinde bulunduğu 42 sivili katletmişti.

Çeşitli demokratik Alevi hareketini oluşturan kurum ve dernekler Maan’daki Alevi katliamını maan-eylem 8kınamak için bugün (16 Şubat) saat 13.00’da Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldiler. Eylemde, AKP’nin ve Başbakan Erdoğan’ın savaş politikaları protesto edildi. Sık sık, “Katil ABD, işbirlikçi AKP”, “Suriye halkı yalnız değildir”, “Emperyalistler yenilecek, direnen halklar kazanacak” sloganları atıldı. Basın açıklamasını tüm dernekler adına, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kemal Bülbül okudu. Bülbül, Antakya’dan Suriye sınırına bir yürüyüş düzenleneceği çağrısında bulundu. Eylem ve yürüyüşe ilişkin kesin tarihin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Basın açıklamasının ardından kitle, Galatasaray Lisesi önünden Arapça ve Türkçe sloganlarla Tünel meydanına yürüdü.maan-eylem 6

Basın açıklamasının tam metni:

Basına ve Kamuoyuna (16 Şubat 2014/Pazar)

El Kaide, El Nusra çetelerinin AKP ve ABD desteğiyle Suriye’de Alevilere, Rojava’da Kürt halkına karşı yürüttüğü katliam soykırım derecesine ulaştı. AKP, ABD ve eli kanlı çeteler insanlığa karşı suç işliyor.

Suriye’de savaş yoktur. Katliam vardır. Bir yanda mazlum halklar ve inanç grupları öbür yanda ABD, AKP, El Kaide, El Nusra gibi yağma, talan ve katliamı meslek edinmiş güçler var. Savaş taraflar arasında olur. Suriye’de katledilen Alevilerin ve mazlum halkların silahı, tankı, topu yoktur. Can havliyle kendini korumak için evine sığınmaktan başka çaresi olmayan Alevilerin hangi vahşet yöntemleri ile katledildiğini görüyoruz. İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı, çocukların, kadınların, genç, yaşlı demeden tüm insanların katledildiği Suriye’de bu vahşet tablosuna güç ve destek veren AKP hükümeti katliamın ortağıdır.

Emeğin, demokrasinin ve özgürlüğün düşmanları Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdiler. Başta ABD olmak üzere yerel iktidarlar bu katliamların birinci derecedeki sorumlusudur. Her türlü doğal kaynağı, emeği, insani ve kutsal değerleri sömüren ABD’nin bölgedeki en becerikli ortağı AKP hükümetidir. Yeni Osmanlıcılık hayalleriyle bölgenin sultanı olmaya çalışan Başbakan gözü dönmüş bir halde sağa sola saldırıp güçlü olduğunu ispatlamaya çalışırken arkadan yolsuzluk, hırsızlık, dolandırıcılık, talan ve yağma yoluyla günlük siyaseti yürütüyor. Başbakan, yağma ve talanın üzerini örtmek için Suriye’yi, Suriye’de ortağı olduğu katliamların üstünü örtmek için Türkiye’deki gündemi kullanıyor. Ancak bütün bu kirli oyunlar artık örtülecek, gizlenecek gibi değil. Devletin ve AKP hükümetinin bütün pislikleri ortaya saçılmış durumdadır.

Suriye’de katliam yapan El Kaide, El Nusra gibi cani sürüsü AKP hükümeti ile işbirliği içinde bu katliamları yürütüyor. TIR’lar dolusu silah ve mühimmatı AKP’den alan katiller Suriye’deki katliamı bu silahlarla yapıyor. İnsan kesmek, yakmak, tecavüz etmek, akla hayale gelmeyecek zalim ve canice yöntemleri olan katil sürüsünün Maraş, Madımak, Çorum… katliamlarını yapanlarla ne kadar da benzediğini görüyoruz.

Yolsuzluk, hırsızlıkların üzerini örtmeyen AKP, 12 yıldır “Açılım, demokrasi paketi, yenilik, ileri demokrasi” yalanları ile siyaset yaptı. Cumhurbaşkanı olabilmek için gözü dönmüş halde her tarafa saldıran Başbakan yine paketlerden söz ediyor. Tüm politikasını yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerine bina eden R. Tayyip bu pisliği nasıl örtecek? Nasıl temizleyecek? Bu kan ve gözyaşı selinin içinde çırpınan Başbakan sen Türkiye ve Ortadoğu halkları karşısında suçlusun, bu katliamın ortağısın. Gizlice giden TIR’ların, işkence ile katledilen çocukların, tecavüze uğrayan kadınların hesabını ver.

Gezi eylemcilerine “Çapulcu” diyen Başbakan, 7 genç canımızın katliamından sorumludur.

Muaviye’den Yezit’e, Yavuz’dan Ebussud’a, Dersim’den Maraş’a, Çorum’dan Madımak’a Türkiye’deki tüm katliamlardan, Suriye katliamına kadar hepsi bu zihniyetin işidir.

Türkiye ve dünya kamuoyu Suriye’de yürütülen sistematik katliama sessiz kalamaz.

Öncelikle AKP hükümetine sesleniyoruz: İnsanlığa karşı suç işliyorsunuz! Bu katliam politikasından vazgeçin. Tüm siyasi parti, demokratik kitle örgütleri katliama karşı gereken tutumu almalıdır.

Biz Demokratik Alevi hareketini oluşturan kurum ve dernekler olarak başta Alevi toplumu olmak üzere, demokrasi güçlerini, demokrasi ve eşit yurttaşlık mücadelesindeki paydaşlarımızı, müsahip kurumları, siyasi partileri bu vahşete ve soykırıma karşı Antakya’ya Suriye sınırına yürümeye çağırıyoruz.

Alevi Bektaşi Federasyonu

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

Alevi Kültür Dernekleri

Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği

Özgür Demokratik Alevi Derneği

Garip Dede Dergahı

Şahkulu Sultan Dergahı

Dersim Dernekler Federasyonu

Divriği Kültür Derneği

Kangal Dernekler Federasyonu

İkitelli Cemevi

Arnavutköy Cemevi

Bağcılar Cemevi (Hacıbektaş Veli Kültür ve Tanıtma Vakfı)

İsviçre Alevi Federasyonu

Sendika.Org

 

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur