En büyük hırsızlık asgari ücret: 846 TL

Milyonlarca işçiyi ve ailesini,  halkın yaşam koşullarını  doğrudan ilgilendiren asgari ücret açıklandı: 846 TL DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu yaptığı açıklamada “Türkiye yolsuzluk skandalları ile çalkalanırken gecikmeli olarak belirlenen bu asgari ücret toplumun geniş kesimlerine karşı işlenmiş en büyük hırsızlık suçudur” dedi

Faruk Çelik asgari ücretin, 2014 yılının ilk 6 ayında yüzde 5’lik ücret artışı yapılarak net olarak 846 TL, ikinci 6 ay içinse yüzde 6’lık bir artış yapılarak net olarak 891 TL, olacağını açıkladı.

DİSK-Ar’ın raporlarına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1121 lira.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu asgari ücretli ilgili bir açıklama yayımladı. Çerkezoğlu “Bu asgari ücret hırsızlıktır” dedi.

 Asgari ücret: Açlık, hırsızlık ve cinayet

Çerkezoğlu’nun açıklaması şöyle;

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti gecikmeli olarak açıklandı. Buna göre asgari ücrete 2014 yılında yılın ilk altı ayı için % 5’lik yani 42 liralık bir artış yapıldı. Bu tutar günlük 1.4 lira, yani öğün başına 47 kuruşluk bir artıştır.

Türkiye yolsuzluk skandalları ile çalkalanırken gecikmeli olarak belirlenen bu asgari ücret toplumun geniş kesimlerine karşı işlenmiş en büyük hırsızlık suçudur.Bu asgari ücret açlıktır, cinayettir. Türkiye’de dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı, 2014 asgari ücretinin 4 katından fazladır. DİSK’in hesaplamalarına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1121, yoksulluk sınırı 3544 liradır. Buna göre dört kişilik bir işçi ailesi, 1 aylık ücretle 1 hafta geçinebilecek 3 hafta aç kalacaktır. Açlık sınırının altında asgari ücret toplumsal cinayettir.

Bu asgari ücret ile resmen yoksulluk dayatılmaktadır. Devletin resmi istatistik kurumu TÜİK’in yoksulluk sınırını temel alarak yaptığı hesaplamalara göre ise asgari ücretin en az 1205 lira olması gerekmekteyken bu rakamın %70’i düzeyinde bir asgari ücret tespit edilmiştir.

Bu asgari ücret işçiyle alay etmektir. Bir bakan maaşı bu asgari ücretin 17 katıdır. Bakanların ailesi ile beraber geçimine 17 asgari ücretin bile yetmediği, oğullarının girdiği faaliyetlerden anlaşılmaktadır. Bakan maaşı ile bile “yetinemeyenler” , milyonlarca işçiye ve ailesine bir kez daha “846 TL ile bal gibi yaşanır” denmektedir.”

Bir ayakkabı kutusunda kaç asgari ücret sığar?

Bakan çocuklarının, banka müdürlerinin evlerinden milyonlarca dolar çıkarken asgari ücretin açlık sınırının çok altında belirlenmesi asgari ücret belirlenme sürecinde yapılan işçi eylemlerine damgasını vurmuş işçiler eylemlerde “Bir ayakkabı kutusuna kaç asgari ücret sığar?” diye sormuştu.

DİSK asgari ücrete ilişkin yaptığı eylemlerde asgari ücret tespit sürecinin tam bir ortaoyunu olduğunu ifade etmiş Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir tane bile asgari ücretli olmadığı belirtilmişti.

DİSK’in asgari ücret sürecindeki talepleri şöyleydi;

Asgari Ücret Tespit Komisyonu lağvedilmeli, asgari ücretin belirlenmesi süreci bir toplu pazarlık süreci olarak ele alınmalıdır.

Görüşmeler kamuoyuna açık hale getirilmeli, anlaşmazlık durumunda işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanabilecekleri yasal zeminler oluşturulmalıdır.

Asgari ücretin herkese bölge, yaş, işkolu vb. ayrımı yapılmaksızın aynı oranda belirlenmesi esas alınmalı, bölgesel asgari ücrete uygulanması yolundaki girişimlerden uzak durulmalıdır.

Asgari ücret gelir dağılımını düzenleyici yönde belirlenmeli ve ekonomik büyümeden pay almalıdır.

Asgari ücretlinin geçim haddi ile enflasyon arasındaki uyumsuzluğun yoksullaştırıcı etkisi göz önüne alınarak, enflasyon verilerinde temel harcama kalemleri dikkate alınmalı, TÜFE sepeti emek örgütlerinin katılımı ile belirlenmeli ve denetlenmelidir.

Asgari ücretle çalışanlar için elektirik, su, doğalgaz kullanımı asgari ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olmalıdır.

Sabah 6.00-9.00 ile akşam 18.00-21.00 saatleri arasında ulaşım parasız olmalıdır.

Eğitimde hiçbir ad altında para alınmamalı, eğitimin okul dışı giderleri devlet tarafından karşılanmalı, sağlık tümüyle parasız olmalıdır.

Asgari ücretliden vergi alınmamalıdır.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur