DİSK: “Bir bakan maaşı = 17 asgari ücret, ama onlar hala aç!”

2014 asgari ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı DİSK üyeleri tarafından ayakkabı kutuları ve simitlerle protesto edildi

disk_26ara_8

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2014 asgari ücret artış oranlarını açıklamak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya geldi. Milyonlarca liralık yolsuzlukların açığa çıktığı bir dönemde yine açlık ve yoksulluk sınırlarının altında bir asgari ücret belirleneceğinin işaretini veren hükümet, DİSK üyesi işçiler tarafından protesto edildi.

Bakanlık önünde bir araya gelen DİSK üyeleri, ayakkabı kutularının içine koydukları simitler ve yaratıcı dövizlerle işçilerin taleplerinin karar aşamasında söz konusu edilmediği toplantıya tepkilerini gösterdi. Eylemde direnişlerini kazanımla sonuçlandıran Devrimci Sağlık-İş üyesi Hacettepe işçileri de pankartlarıyla yer aldı.

‘Nutuklara karnımız tok’

disk_26ara_6İşçiler adına konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, hükümetin işçinin günlük çalışma ücretine yaklaşık bir liralık zam öngördüğünü belirterek sözlerine başladı. Her sene olduğu gibi bu yıl da “İşçiyi enflasyonun altında ezdirmedik” nutuklarının atılacağını ifade eden Beko, bu yalanları söyleyenlerin ayakkabı kutularından milyon dolarların çıktığını hatırlattı.

DİSK-Ar’ın raporlarına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1121 lira olduğuna dikkat çeken Beko, asgari ücretin asgari gıda ihtiyacının bile yüzde 75’ini karşıladığını söyledi. İnsan onuruna yakışan bir ücretin, bugünkü asgari ücretin 4 katı olduğunu kaydeden Beko, “800 TL ile bal gibi geçinilir” diyen bakanın asgari ücretin 17 katı maaş aldığını fakat bakanların açlıklarının bitmediğini sözlerine ekledi.

Ortaoyununa karşı DİSK’in talepleri

“Asgari ücret tespit süreci dediğimiz şey tam anlamıyla bir ortaoyunudur” diyen ve komisyonda bir tane bile asgari ücretli olmadığının altını çizen DİSK Genel Başkanı, konfederasyonun taleplerini sıralayarak açıklamayı sonlandırdı:

  1. Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte tüm zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, insan onuruna yakışan bir düzeyde ve demokratik yöntemlerle tespit edilmelidir.
  2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu lağvedilmeli, asgari ücretin belirlenmesi süreci bir toplu pazarlık süreci olarak ele alınmalıdır.
  3. Görüşmeler kamuoyuna açık hale getirilmeli, anlaşmazlık durumunda işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanabilecekleri yasal zeminler oluşturulmalıdır.
  4. Asgari ücretin herkese bölge, yaş, işkolu vb. ayrımı yapılmaksızın aynı oranda belirlenmesi esas alınmalı, bölgesel asgari ücrete uygulanması yolundaki girişimlerden uzak durulmalıdır.
  5. Asgari ücret gelir dağılımını düzenleyici yönde belirlenmeli ve ekonomik büyümeden pay almalıdır.
  6. Asgari ücretlinin geçim haddi ile enflasyon arasındaki uyumsuzluğun yoksullaştırıcı etkisi göz önüne alınarak, enflasyon verilerinde temel harcama kalemleri dikkate alınmalı, TÜFE sepeti emek örgütlerinin katılımı ile belirlenmeli ve denetlenmelidir.
  7. Asgari ücretle çalışanlar için elektirik, su, doğalgaz kullanımı asgari ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olmalıdır.
  8. Sabah 6.00-9.00 ile akşam 18.00-21.00 saatleri arasında ulaşım parasız olmalıdır.
  9. Eğitimde hiçbir ad altında para alınmamalı, eğitimin okul dışı giderleri devlet tarafından karşılanmalı, sağlık tümüyle parasız olmalıdır.
  10. Asgari ücretliden vergi alınmamalıdır.

TMMOB İKK: ‘İnsanca yaşayacak asgari ücret istiyoruz’

Kani Beko’nun konuşmasının ardından sözü TMMOB Ankara İKK adına EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akgün Yalçın aldı. AKP döneminde güvencesizliğin kural haline getirildiğini söyleyen Yalçın, güvencesizleştirme saldırısının mühendisleri, mimarları ve şehir plancılarını da etkilediğini belirtti. AKP’nin içinde olduğu rüşvet ve yolsuzlukların rant ve yağma politikaları ile TMMOB’nin etkisizleştirilmesinden bağımsız düşünülemeyeceğinin altını çizen Yalçın, “İnsanca yaşayacak ücret ve güvenceli bir çalışma hayatı istiyoruz. Hiçbir asgari ücretliye, emekçiye, çalışana sorulmadan belirlenen asgari ücret kabul edilemez. Emeğimizi çalamazsınız. Emek mücadelesinin bir bileşeni olarak insanca yaşayacak asgari ücret mücadelesini büyüteceğiz” dedi.

Basın açıklamasından sonra işçiler ayakkabı kutularındaki simitleri yedi.

Sendika.Org/ Ankara

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur