Deleuze ve Guattari (Ronald Bogue)

Ronald Bogue’nin “Deleuze ve Guattari” adlı kitabı İsmail Öğretir ve Ali Utku’nun çevirisiyle Otonom Yayınları’ndan çıktı

Deleuze ve Guattari üzerine yapılmış pek çok inceleme arasında bu kitap, bu iki düşünüre yaklaşımında tam da onların geliştirmeye çalıştığı düşünme tarzını benimsemesiyle ayırt edilir. Bu yüzden mesele asla Deleuze ve Guattari’nin düşüncelerinin oluşumunun ya da evriminin bir anlatısını sunmak değildir. Aksine kitap, bağlantılı kuvvetler çokluğunun kesintisiz bir oluşu olarak tasarlanmıştır. Bu, bizzat eserlerin, sorunsalların, figürlerin fail olduğu “göçebe bir yolculuk”tur. Öyle ki bu yolculukta, Deleuze ve Guattari bile birer özne olmaktan çıkacak ve Ronald Bogue’un güzel deyişiyle, akışlar, sapmalar, mübadelelerden oluşan karmaşık bir yazgı içindeki failler haline gelecektir. Tuhaf bir biçimde, şimdiye kadar Deleuze ve Guattari’nin eserlerinin dağınıklığına yapılan vurgulara karşı, bu eserleri hâlâ temel bir süreklilik içinde ele almaya olanak veren de yine bu yaklaşım olacaktır. Buradan itibaren Nietzsche ve FelsefeFark ve Tekrar,  Anlamın MantığıAnti-OedipusBin Yayla’nın yanı sıra Proust, Sacher-Masoch ve Kafka okumaları, artık Deleuzoguattarici bir bedenin oluşu içindeki farklılaşmalar olarak görünecektir. Bu yönüyle kitap, Deleuze ve Guattari’nin düşüncelerinin titiz ve yetkin bir değerlendirmesi olarak anılmayı fazlasıyla hak ediyor…

 

DELEUZE ve GUATTARI

Yazar: Ronald Bogue

Çeviri: İsmail Öğretir, Ali Utku

Felsefe Dizisi – 256 sayfa

Satış fiyatı: 21 TL – Sitemizden %30 indirimli

http://www.otonomyayincilik.com/kitaplik/felsefe/item/75-deleuze-ve-guattari

 

Ronald Bogue: Georgia Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat profesörü olarak görev yapmakta olan Ronald Bogue, son yirmi yılda enerjisinin çoğunu Gilles Deleuze felsefesinin analizi üzerine yoğunlaştırdı. 1989’da Deleuze düşüncesi üzerine bir giriş yayımladıktan sonra Deleuze’ün edebiyata, müzik, resim ve sinema sanatlarına yaklaşımı hakkında çeşitli makaleler yazdı. Bogue, edebiyat eleştirisi tarihi, edebiyat teorisi, Deleuze’ün estetik teorisi, Deleuze ve Guattari’nin Anti-Oedipus’u ve Bin Yayla’sı, edebiyat ve bilim, edebiyatta dönemleştirme sorunu gibi konularda seminerler yürütmenin yanı sıra, dünya edebiyatı, Avrupa komedisinin tarih ve teorisi, didaktik edebiyat, hiciv ve çağdaş dünya edebiyatı üzerine dersler verdi. Çevirdiği ve editörlüğünü yaptığı eserler yanında yayımlanmış çok sayıda makalesi de bulunmaktadır.

İsmail Öğretir: Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Ali Utku: Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur