Yoğurtçu kadın forumu: Kadın İstihdam Paketi güvencesizlik demektir

kadinYoğurtçu Kadın Forumu,  kadınlara esnek, güvencesiz ve düşük ücretli çalışmayı dayatacak olan kadın istihdam paketine karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yoğurtçu Kadın Forumu’nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, dün (1 Kasım) Kadıköy iskelesinde kadın istihdam paketinin kadınlara dayattığı güvencesiz, esnek, düşük ücretli çalışmaya karşı Kadıköy iskelesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ardından DİSK,KESK ve TTB’nin çağrısıyla kurulan ve içerisinde birçok kadın örgütünün de bulunduğu Kadın Emeği Platformu’nun 2 Kasım saat 13.00’de düzenleyeceği “Kadın istihdam Paketi kime müjde” isimli panele çağrı bildirilerini dağıttı.

“Esnek çalışma eve hapsediyor”, “Eşit işe eşit ücret”, “Doğum izni artıyor, haklar azalıyor” yazılı dövizleriyle Kadıköy iskelesinde bir araya gelen kadınlar, kadın istihdam paketinin getirdiği güvencesizliğe karşı taleplerini yineledi.

Kadınlar paketin “Kadınları esnek, güvencesiz, düşük ücretli işlere sevk ettiğini; cinsiyetçi işbölümü pekiştirdiği; kadınları aileye, eve, kocaya mahkûm ettiğini” söyledi ve taleplerini sıraladı:

* Çalışmak istiyoruz ama esnek değil,

* Ücretler düşürülmeden çalışma saatleri tüm çalışanlar için kısaltılsın,

* Tam zamanlı sigorta, sağlık ve emeklilik güvencesi istiyoruz,

* Evli veya bekar, ücretli bir işte çalışmayan kadınlar için kocaya ya da babaya bağlı olmayan ücretsiz sağlık güvencesi ve emeklilik hakkı istiyoruz,

* Ev eksenli çalışan, gündelikçi, tarım işçisi kadınlar için çalışma süreleri ve yerlerine bakılmaksızın sosyal güvenlik hakkı, yıpranma payı hakkı ve çocuk sayısına bakılmaksızın erken emeklilik istiyoruz,

* Annelik izni yerine ebeveyn izni getirilsin, erkekler de çocuk baksın,

* Tüm çalışanların kreş hakkı olsun,

* Evde çalışan kadınlar için de 24 saat açık, ücretsiz mahalle kreşleri açılsın.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur