İzmir Kadın Emeği Platformu kuruldu

izmir_kadin_emegiİzmir Kadın Emeği Platformu, DİSK, KESK, TMMOB İzmir İKK, İZMİR Barosu-TTB Kadın Hekimlik Kolu’nun katılımıyla kuruldu. İzmir Kadın Emeği Platformu kuruluşunu ve amaçlarını yaptığı bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu

DİSK, KESK, TMMOB İzmir İKK, İZMİR Barosu-TTB Kadın Hekimlik Kolu’nun katılımıyla kurulan İzmir Kadın Emeği platformu bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Basın toplantısında şunlar söylendi: “İzmir Kadın Emeği Platformu olarak, AKP’nin yasalaştırmaya çalıştığı Kadın İstihdam Paketini kabul etmediğimizi ve mücadelemizle taleplerimizin takipçisi olacağımızı duyuruyoruz. Bundan sonraki süreçte hükümetin kadınların ücretli, ücretsiz emeğine yönelttiği her türlü saldırıyı deşifre edip ortak politikalar ve eylemler geliştireceğiz. Kadın örgütlerini, feministleri, siyasi partilerin kadın yapılarını, toplumun her kesiminden tüm kadınları, erkek egemenliği ve sermayenin bu ittifakına karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz!”

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur